You don't have javascript enabled!!! Good luck with that...
Elektronický zoznam tovarov a služieb
Vitajte na portáli eZTS

 
P r í s t u p   p r e   o d b o r n ú   v e r e j n o s ť
Elektronický zoznam tovarov a služieb umožňuje odbornej verejnosti využiť nasledovné okruhy funkcionalít:
- Hľadanie v zozname tovarov a služieb, tvorba vlastného zoznamu, export výrazov
- Hromadné overenie správnosti vlastných výrazov, oprava nesprávnych výrazov, export výrazov
- Jednoduchý prístup k tlačivám - Žiadosť o zápis OZ do registra
Hlavné výhody portálu:
- Správnosť údajov zoznamu tovarov a služieb
- Anonymita používateľov
- Bezplatné používanie portálu
Verejný prístup, bez nutnosti registrácie a prihlásenia sa.        Vstúpiť
P r í s t u p   p r e   Ú P V   S R
Na portál je potrebné sa prihlásiť zadaním používateľského mena a hesla.
Meno (login):   Heslo: