Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Triedy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Úvodná stránka

 
Zoznam tovarov a služieb
» Hľadanie v zozname tovarov a služieb, tvorba vlastného zoznamu
   - V zozname 'NCL(11-2021)' si nájdem vhodné výrazy
   - Z nájdených výrazov si postupne vytvorím vlastný zoznam TaS
   - Obsah vlastného zoznamu TaS si uložím do TXT súboru, alebo skopírujem (a vložím do žiadosti o zápis OZ do registra)
   Pokračovať...
 

 
Overiť vlastné výrazy
» Hromadné overenie výrazov
   - Chcem si overiť správnosť vlastných výrazov prostredníctom formulára
   - Neoverené (nekorektné) výrazy môžem opraviť doplňujúcim hľadaním
   - Výsledný zoznam si uložím do TXT súboru, alebo skopírujem (a vložím do žiadosti o zápis OZ do registra)
   Pokračovať...
 

 
Zoznam tried
» Hľadanie v zozname tried
   - V zozname tried 'NCL(11-2021)' si nájdem vhodnú triedu
   - Nájdenú triedu môžem prevziať do zoznamu TaS
   Pokračovať...
 

 
Informácie
» Informácie a kontakty
   - Mám záujem si pozrieť základné informácie o službe el. zoznamu tovarov a služieb
   - Požiadavku, námet, resp. problém môžem odoslať e-mailom
   Pokračovať...
 
 
I n š t r u k c i e

Výber funkcionalít, ktoré táto služba poskytuje.


Po kliknutím na tlačidlo "Pokračovať..." bude zobrazené príslušné okno s požadovanou funkcionalitou.