Zoznam TaS Zoznam tried Overiť výrazy Informácie El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hromadné overenie výrazov   T E S T O V A C I A   P R E V Á D Z K A  

 
Hromadné overenie výrazov je v procese prípravy.

Na funkcionalite sa intenzívne pracuje.

Vďaka za pochopenie.