Zoznam TaS Zoznam tried Overiť výrazy Informácie El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hľadanie v zozname tried   T E S T O V A C I A   P R E V Á D Z K A  

Z o z n a m   t r i e d
Trieda
Popis triedy (min. prvé 3 znaky)

Trieda Popis   Akcia
 
I n š t r u k c i e

Zoznam obsahuje 45 tried spolu s ich popismi.


Pomocou vyhľadávacích kritérií "Trieda" a "Popis triedy" je možné nájsť požadované záznamy.


Zvolenú triedu je možné prevziať do okna "Zoznam tovarov a služieb" na vyhľadanie záznamov podľa danej triedy.