2 farbivá, farby i Pridať
colorants, teintures
colorants, dyes
           2 farby, fermeže, laky i Pridať
peintures, vernis, laques
paints, varnishes, lacquers
           2 kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce i Pridať
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art
metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art
           2 prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva i Pridať
produits antirouille et produits contre la détérioration du bois
preservatives against rust and against deterioration of wood
           2 surové prírodné živice i Pridať
résines naturelles à l'état brut
raw natural resins
           2 tlačiarenské, značkovacie a rytecké atramenty i Pridať
encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure
inks for printing, marking and engraving
           2 farby* i Pridať
peintures*
paints*
           2 moridlá* i Pridať
mordants*
mordants*
           2 fermeže* i Pridať
vernis*
varnishes*
           2 farbivá do nápojov i Pridať
colorants pour boissons
colorants for beverages
           2 potravinárske farbivá i Pridať
colorants alimentaires
food colouring
           2 alizarínové farbivá i Pridať
colorants d'alizarine
alizarine dyes
           2 alumíniové farby i Pridať
peintures aluminium
aluminium paints
           2 práškový hliník do náterových hmôt i Pridať
poudre d'aluminium pour la peinture
aluminium powder for painting
           2 azbestové farby i Pridať
peintures à l'amiante
asbestos paints
           2 antikorózne prípravky i Pridať
préparations anticorrosion
anti-corrosive preparations
           2 fixatívy vodových farieb i Pridať
fixatifs pour l'aquarelle
fixatives for watercolours
           2 strieborné pasty i Pridať
argent sous forme de pâte
silver paste
           2 strieborné emulzie (pigment) i Pridať
émulsions d'argent (pigments)
silver emulsions (pigments)
           2 strieborné prášky i Pridať
poudres à argenter
silvering powders
           2 japonská čerň i Pridať
vernis d'asphalte
black japan
           2 auramín i Pridať
auramine
auramine
           2 baktericídne náterové farby i Pridať
peintures bactéricides
bactericidal paints
           2 badižón i Pridať
badigeons
badigeon
           2 antikorózne ochranné pásky i Pridať
bandes protectrices contre la corrosion
anti-corrosive bands
           2 kanadský balzam i Pridať
baume du Canada
Canada balsam
           2 farbivá do masla i Pridať
colorants pour le beurre
colorants for butter
           2 farbivá do piva i Pridať
colorants pour la bière
colorants for beer
           2 živičné (bitúmenové) laky i Pridať
vernis au bitume
bitumen varnish
           2 nátery na drevo (farby) i Pridať
enduits pour le bois (peintures)
wood coatings (paints)
           2 moridlá na drevo i Pridať
mordants pour le bois
wood mordants
           2 farby na drevo i Pridať
teintures pour le bois
wood stains
           2 siena (hlinka) i Pridať
terre de Sienne
sienna earth
           2 bronzové laky i Pridať
laques de bronzage
bronzing lacquers
           2 bronzový prášok na maľovanie i Pridať
poudre de bronze pour la peinture
bronze powder for painting
           2 farba na kožu i Pridať
encres pour le cuir
ink for leather
           2 karamel, kulér (potravinové farbivo) i Pridať
caramels (colorants alimentaires)
caramel (food colorant)
           2 sladový karamel (potravinárske farbivo) i Pridať
malt caramélisé (colorant alimentaire)
malt caramel (food colorant)
           2 nátery na strešnú lepenku (farby) i Pridať
enduits pour le feutre de toiture (peintures)
coatings for roofing felt (paints)
           2 keramické farby i Pridať
peintures pour la céramique
ceramic paints
           2 bieloba olovnatá i Pridať
céruse
white lead
           2 karbónová čerň (pigment) i Pridať
noir de charbon (pigment)
carbon black (pigment)
           2 ochranné nátery na podvozky automobilov i Pridať
revêtements de protection pour châssis de véhicules
undercoating for vehicle chassis
           2 farby na obuv i Pridať
teintures pour chaussures
shoe dyes
           2 vápenné mlieko i Pridať
lait de chaux
lime wash
           2 tlačiarenské pasty (atrament) i Pridať
pâtes d'imprimerie (encres)
printers' pastes (ink)
           2 oxid kobaltitý (farbivo) i Pridať
oxyde de cobalt (colorant)
cobalt oxide (colorant)
           2 karmínová červeň (farbivo z červca neopálového) i Pridať
carmin de cochenille
cochineal carmine
           2 kolofónia* i Pridať
colophane*
colophony*
           2 farbivá* i Pridať
colorants*
colorants*
           2 sladové farbivá i Pridať
malt-colorant
malt colorants
           2 konzervačné prípravky na drevo i Pridať
produits pour la conservation du bois
wood preservatives
           2 kopál i Pridať
copal
copal
           2 anilínové farbivá i Pridať
colorants d'aniline
aniline dyes
           2 riedidlá na farby i Pridať
diluants pour peintures
thinners for paints
           2 riedidlá na laky i Pridať
diluants pour laques
thinners for lacquers
           2 zahusťovače do farieb i Pridať
épaississants pour peintures
thickeners for paints
           2 kreozot na konzervovanie dreva i Pridať
créosote pour la conservation du bois
creosote for wood preservation
           2 moridlá na kožu i Pridať
mordants pour le cuir
mordants for leather
           2 farby, nátery* i Pridať
teintures*
dyes*
           2 pigmenty i Pridať
pigments
pigments
           2 kurkuma (farbivo) i Pridať
curcuma (colorant)
turmeric (colorant)
           2 prírodné živice (surovina) i Pridať
résines naturelles à l'état brut
natural resins, raw
           2 vodové náterové farby i Pridať
détrempes
distempers
           2 emaily (laky) i Pridať
émaux (vernis)
enamels (varnishes)
           2 emailové farby i Pridať
émaux pour la peinture
enamels for painting
           2 tlačiarenské farby (atrament) i Pridať
encres d'imprimerie
printing ink
           2 atramenty na značkovanie zvierat i Pridať
encres pour marquer les animaux
marking ink for animals
           2 prísady urýchľujúce schnutie farieb (náterov) i Pridať
siccatifs pour peintures
siccatives (drying agents) for paints
           2 nátery (farby) i Pridať
enduits (peintures)
coatings (paints)
           2 fixatívy (laky) i Pridať
fixatifs (vernis)
fixatives (varnishes)
           2 lampová čerň (pigment) i Pridať
noir de fumée (pigment)
lamp black (pigment)
           2 žlté drevo (farbivo) i Pridať
fustine (colorant)
yellowwood (colorant)
           2 glazúry (farby, laky) i Pridať
glaçures (enduits)
glazes (paints, lacquers)
           2 gumiguta na maľovanie i Pridať
gommes-guttes pour la peinture
gamboge for painting
           2 šelak i Pridať
gommes-laques
gum-lac
           2 glejové živice i Pridať
gommes-résines
gum resins
           2 antikorózne mazivá i Pridať
graisses antirouille
anti-rust greases
           2 tlačiarska farba na gravírovanie i Pridať
encres pour la gravure
engraving ink
           2 oxid zinočnatý (zinková bieloba-pigment) i Pridať
gris de zinc (pigment)
zinc oxide (pigment)
           2 konzervačné oleje na drevo i Pridať
huiles pour la conservation du bois
oils for the preservation of wood
           2 antikorózne oleje i Pridať
huiles antirouille
anti-rust oils
           2 ohňovzdorné farby i Pridať
peintures ignifuges
fireproof paints
           2 indigo (farbivo) i Pridať
indigo (colorant)
indigo (colorant)
           2 spojivá do farieb i Pridať
agglutinants pour peintures
agglutinants for paints
           2 spojivá na výrobu farby i Pridať
liants pour peintures
binding preparations for paints
           2 farbivá do likérov i Pridať
colorants pour liqueurs
colorants for liqueurs
           2 olovená oranž i Pridať
litharge
orange lead
           2 práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce i Pridať
métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art
metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art
           2 mastix (prírodná živica) i Pridať
mastic (résine naturelle)
mastic (natural resin)
           2 kovové fólie na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce i Pridať
métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art
metal foil for use in painting, decorating, printing and art
           2 prípravky proti matneniu kovov i Pridať
produits contre la ternissure des métaux
anti-tarnishing preparations for metals
           2 ochranné prípravky na kovy i Pridať
produits pour la protection des métaux
protective preparations for metals
           2 mínium i Pridať
minium
minium
           2 farebné papiere na farbenie veľkonočných vajíčok i Pridať
papier pour teindre les œufs de Pâques
paper for dyeing Easter eggs
           2 annotto (farbivo) i Pridať
rocou
annotto (dyestuff)
           2 šafran (farbivo) i Pridať
safran (colorant)
saffron (colorant)
           2 sandarak i Pridať
sandaraque
sandarac
           2 sadze (farbivo) i Pridať
suie (colorant)
soot (colorant)
           2 sumach do lakov a politúr i Pridať
sumac pour les vernis
sumac for varnishes
    Strana 1 z 2