22 laná a špagáty i Pridať
cordes et ficelles
ropes and string
           22 lodné plachty i Pridať
voiles
sails
           22 materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov) i Pridať
matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques
padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics
           22 siete i Pridať
filets
nets
           22 stany a zakrývacie plachty i Pridať
tentes et bâches
tents and tarpaulins
           22 textilné ochranné striešky, markízy i Pridať
auvents en matières textiles ou synthétiques
awnings of textile or synthetic materials
           22 vláknité textilné suroviny a ich náhradky i Pridať
matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés
raw fibrous textile materials and substitutes therefore
           22 vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt i Pridať
sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac
sacks for the transport and storage of materials in bulk
           22 vetracie plachty (baníctvo) i Pridať
toiles d'aérage
brattice cloth
           22 celtovina* i Pridať
bâches*
tarpaulins
           22 pásky na uväzovanie viniča i Pridať
bandelettes pour attacher la vigne
strips for tying-up vines
           22 hobliny (drevené stružliny) i Pridať
copeaux de bois
wood shavings
           22 drevitá vlna i Pridať
laine de bois
wood wool
           22 piliny i Pridať
sciure de bois
sawdust
           22 perie (vypchávkový materiál) i Pridať
bourres (rembourrures)
flock (stuffing)
           22 surový hodváb i Pridať
soie brute
raw silk
           22 maskovacie siete i Pridať
filets de camouflage
nets for camouflage
           22 textílie zo surových vlákien i Pridať
matières textiles fibreuses brutes
raw fibrous textile
           22 rybárske siete na komečrný rybolov i Pridať
filets de pêche commerciale
commercial fishing nets
           22 ťavia srsť i Pridať
poils de chameau
camel hair
           22 konopné vlákna i Pridať
fibres de chanvre
hemp fibres
           22 kúdeľ i Pridať
étoupe
tow
           22 konopné povrazy i Pridať
sangles de chanvre
hemp bands
           22 česaný hodváb i Pridať
schappe (bourre)
schappe (raw silk waste)
           22 kokosové vlákna i Pridať
fibres de coco
coconut fibre
           22 zámotky priadky morušovej i Pridať
cocons
cocoons
           22 laná (nekovové) i Pridať
cordages non métalliques
ropes, not of metal
           22 laná* i Pridať
cordes*
ropes*
           22 pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov i Pridať
cordes de fouets
whipcord
           22 povrazové rebríky i Pridať
échelles de corde
rope ladders
           22 surová bavlna i Pridať
coton brut
raw cotton
           22 bavlnená kúdeľ i Pridať
étoupe de coton
cotton tow
           22 konské vlásie* i Pridať
crin de cheval*
horsehair*
           22 prachové perie i Pridať
duvet (plumes)
down (feathers)
           22 páperové deky i Pridať
édredon (plumes)
eiderdown
           22 vypchávkové materiály, nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové i Pridať
matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton
padding materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard
           22 baliace materiály (výplňové, tlmiace), nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové i Pridať
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton
packing (cushioning, stuffing) materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard
           22 motúzy na balenie i Pridať
ficelles d'emballage
packing string
           22 vlna na čalúnenie i Pridať
laine de rembourrage
upholstery wool (stuffing)
           22 motúzy i Pridať
ficelles
string
           22 lodné zvinovacie laná i Pridať
garcettes
fibrous gaskets for ships
           22 tavené silikátové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de silice vitrifiée à usage textile
vitreous silica fibres for textile use
           22 papierové motúzy i Pridať
ficelles en papier
twine made of paper
           22 povrazy na siete i Pridať
fils de filets
twine for nets
           22 hodvábny odpad (odstrižky) i Pridať
fleurets de soie
silk flock
           22 vlnený odpad (odstrižky) i Pridať
flocons de laine
wool flock
           22 povriesla i Pridať
liens de gerbes non métalliques
sheaf-binding yarns
           22 siete na ležanie, visuté lôžka i Pridať
hamacs
hammocks
           22 tráva na čalúnenie i Pridať
herbes pour le rembourrage
grasses for upholstering
           22 povrazy na horizontálne žalúzie i Pridať
rubans de jalousies
ladder tapes for venetian blinds
           22 juta i Pridať
jute
jute
           22 kapok i Pridať
capoc
kapok
           22 sieťky i Pridať
lacets (pièges)
snares (nets)
           22 vlna (surovina alebo polotovar) i Pridať
laine brute ou traitée
raw or treated wool
           22 mykaná vlna i Pridať
laine cardée
carded wool
           22 česaná vlna i Pridať
laine peignée
combed wool
           22 lyko i Pridať
liber
liber
           22 dratvy i Pridať
ligneuls
wax ends
           22 ľan (surovina) i Pridať
lin brut (teillé)
raw linen (flax)
           22 perie do lôžkovín i Pridať
plumes pour la literie
feathers for bedding
           22 plátenné strechy, markízy i Pridať
auvents en matières textiles
awnings of textile
           22 plachty (lodné) i Pridať
voiles (gréement)
sails
           22 vata na filtrovanie i Pridať
ouate à filtrer
wadding for filtering
           22 vata na vypchávanie a tesnenie (čalúnnický materiál) i Pridať
ouate pour le rembourrage ou le capitonnage
wadding for padding and stuffing upholstery
           22 slama (čalúnnický materiál) i Pridať
paille pour le rembourrage
straw for stuffing upholstery
           22 perie (čalúnnický materiál) i Pridať
plumes pour le rembourrage
feathers for stuffing upholstery
           22 srsť zvierat i Pridať
poils d'animaux
animal hair
           22 ramia (vlákno) i Pridať
fibres de ramie
ramie fibre
           22 rafia (lyko z rafiovej palmy) i Pridať
raphia
raffia
           22 vrecia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov i Pridať
sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac
sacks for the transport and storage of materials in bulk
           22 textilné vrecká na balenie i Pridať
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage
bags (envelopes, pouches) of textile, for packaging
           22 espartové vlákna (vlákna kavyľa obyčajného) i Pridať
fibres de spart
esparto grass
           22 stany* i Pridať
tentes*
tents*
           22 rúno i Pridať
toisons (poils d'animaux)
fleece wool
           22 ovčia vlna i Pridať
tonte
shorn wool
           22 morské riasy (čalúnnický materiál) i Pridať
algues de mer pour le rembourrage
seaweed for stuffing
           22 vozové plachty i Pridať
bâches de véhicules
vehicle covers, not fitted
           22 textilné vlákna i Pridať
fibres textiles
textile fibres
           22 sisal i Pridať
sisal
sisal
           22 viazacie nekovové pásky i Pridať
bandes à lier non métalliques
wrapping or binding bands, not of metal
           22 viazacie nekovové priadze i Pridať
fils à lier non métalliques
thread, not of metal, for wrapping or binding
           22 prútené obaly na fľaše i Pridať
emballages en paille pour bouteilles
straw wrappers for bottles
           22 slamené obaly na fľaše i Pridať
enveloppes pour bouteilles en paille
bottle envelopes of straw
           22 slamené obaly na fľaše i Pridať
enveloppes en paille pour bouteilles
packing, of straw, for bottles
           22 popruhy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
bretelles non métalliques pour la manutention de fardeaux
braces, not of metal, for handling loads
           22 pásy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux
straps, not of metal, for handling loads
           22 slučky (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux
slings, not of metal, for handling loads
           22 káble (nie kovové) i Pridať
câbles non métalliques
cables, not of metal
           22 maskovacie plachty i Pridať
bâches de camouflage
covers for camouflage
           22 povriesla na použitie v poľnohospodárstve i Pridať
liens non métalliques à usage agricole
binding thread, not of metal, for agricultural purposes
           22 karbónové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de carbone à usage textile
carbon fibres for textile use
           22 lanká so závažím na posuvné okná i Pridať
cordons de fenêtres à guillotine
sash cords
           22 lanká na vešanie obrazov i Pridať
cordons pour la suspension de cadres
cords for hanging pictures
           22 bavlnený odpad (vypchávkový materiál) i Pridať
déchets de coton (bourre)
cotton waste (flock) for padding and stuffing
           22 laná na balenie i Pridať
cordes d'emballage
packing rope
           22 plastové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres en matières plastiques à usage textile
plastic fibres for textile use
           22 sklené vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de verre à usage textile
glass fibres for textile use
           22 siete* i Pridať
filets*
nets*
           22 nepradená bavlna i Pridať
linters
linters
           22 plátenné strechy (markízy) zo syntetických materiálov i Pridať
auvents en matières synthétiques
awnings of synthetic materials
    Strana 1 z 2