32 minerálne a sýtené vody i Pridať
eaux minérales et gazeuses
mineral and aerated waters
           32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
           32 ovocné nápoje a ovocné džúsy i Pridať
boissons à base de fruits et jus de fruits
fruit beverages and fruit juices
           32 pivo i Pridať
bières
beers
           32 sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov i Pridať
sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool
syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages
           32 nealkoholické ovocné výťažky i Pridať
extraits de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit extracts
           32 pivo i Pridať
bières
beer
           32 ďumbierové pivo (zázvorové) i Pridať
bière de gingembre
ginger beer
           32 sladové pivo i Pridať
bière de malt
malt beer
           32 pivná mladinka i Pridať
moût de bière
beer wort
           32 nealkoholické ovocné nápoje i Pridať
boissons de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit juice beverages
           32 srvátkové nápoje i Pridať
boissons à base de petit-lait
whey beverages
           32 prípravky na výrobu nealkoholických nápojov i Pridať
préparations pour faire des boissons sans alcool
preparations for making non-alcoholic beverages
           32 príchute na výrobu nealkoholických nápojov i Pridať
essences sans alcool pour faire des boissons
non-alcoholic essences for making beverages
           32 ovocné džúsy i Pridať
jus de fruits
fruit juices
           32 sirupy na výrobu nápojov i Pridať
sirops pour boissons
syrups for beverages
           32 vody (nápoje) i Pridať
eaux (boissons)
waters (beverages)
           32 prípravky na výrobu sýtenej vody i Pridať
préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée
preparations for making aerated water
           32 lítiová voda i Pridať
eaux lithinées
lithia water
           32 minerálne vody (nápoje) i Pridať
eaux minérales (boissons)
mineral water (beverages)
           32 sódová voda (sifón) i Pridať
eau de Seltz
seltzer water
           32 stolové vody i Pridať
eaux de table
table waters
           32 mušty i Pridať
moûts
must
           32 limonády i Pridať
limonades
lemonades
           32 chmeľové výťažky na výrobu piva i Pridať
extraits de houblon pour la fabrication de la bière
extracts of hops for making beer
           32 zeleninové džúsy (nápoje) i Pridať
jus végétaux (boissons)
vegetable juices (beverages)
           32 sirupy na výrobu limonád i Pridať
sirops pour limonades
syrups for lemonade
           32 sladina (výluh sladu) i Pridať
moût de malt
malt wort
           32 hroznový mušt (nekvasený) i Pridať
moût de raisin
grape must, unfermented
           32 orgeada (nealkoholický nápoj) i Pridať
orgeat
orgeat
           32 sóda i Pridať
sodas
soda water
           32 šerbety (nápoje) i Pridať
sorbets (boissons)
sherbets (beverages)
           32 paradajkový džús (nápoj) i Pridať
jus de tomates (boissons)
tomato juice (beverage)
           32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
           32 tablety na prípravu šumivých nápojov i Pridať
pastilles pour boissons gazeuses
pastilles for effervescing beverages
           32 prášky na prípravu šumivých nápojov i Pridať
poudres pour boissons gazeuses
powders for effervescing beverages
           32 sýtené vody i Pridať
eau gazéifiée
aerated water
           32 sarsaparila (nealkoholický nápoj) i Pridať
salsepareille (boisson sans alcool)
sarsaparilla (non-alcoholic beverage)
           32 nealkoholické aperitívy i Pridať
apéritifs sans alcool
aperitifs, non-alcoholic
           32 nealkoholické koktaily i Pridať
cocktails sans alcool
cocktails, non-alcoholic
           32 ovocné nektáre i Pridať
nectars de fruits
fruit nectars, non-alcoholic
           32 izotonické nápoje i Pridať
boissons isotoniques
isotonic beverages
           32 nealkoholický jablkový mušt i Pridať
jus de pommes
cider, non-alcoholic
           32 kvas (nealkoholický nápoj) i Pridať
kwas
kvass
           32 medové nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool à base de miel
non-alcoholic honey-based beverages
           32 mixované ovocné alebo zeleninové nápoje i Pridať
boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies)
smoothies
           32 nealkoholické nápoje s aloou pravou i Pridať
boissons sans alcool à l'aloe vera
aloe vera drinks, non-alcoholic
           32 pivové koktaily i Pridať
cocktails à base de bière
beer-based cocktails
           32 sójové nápoje, nie náhradky mlieka i Pridať
boissons à base de soja, autres que succédanés de lait
soya-based beverages, other than milk substitutes
           32 proteínové nápoje pre športovcov i Pridať
boissons protéinées pour sportifs
protein-enriched sports beverages
           32 ryžové nápoje, nie náhradky mlieka i Pridať
boissons à base de riz, autres que succédanés de lait
rice-based beverages, other than milk substitutes
           32 nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou i Pridať
boissons sans alcool aromatisées au café
non-alcoholic beverages flavoured with coffee
           32 nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou i Pridať
boissons sans alcool aromatisées au thé
non-alcoholic beverages flavoured with tea
           32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons rafraîchissantes sans alcool
soft drinks
           32 jačmenné pivo i Pridať
bière d'orge
barley wine (beer)
           32 energetické nápoje i Pridať
boissons énergisantes
energy drinks
           32 nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia i Pridať
boissons sans alcool aux fruits séchés
non-alcoholic dried fruit beverages
           32 ochutené pivo i Pridať
panaché
shandy
           32 suché škrobové zmesi na prípravu nápojov i Pridať
mélanges secs à base d'amidon pour faire des boissons
starch-based dry mixes for beverage preparation
           32 koktaily z nealkoholického piva i Pridať
cocktails à base de bière sans alcool
non-alcoholic beer-based cocktails
           32 nealkoholické pivo i Pridať
bières sans alcool
non-alcoholic beer
           32 prášky na prípravu nealkoholických nápojov i Pridať
poudres pour faire des boissons rafraîchissantes sans alcool
powders for making soft drinks
           32 mrazený chmeľ na varenie piva i Pridať
houblon congelé pour le brassage de la bière
frozen hops for brewing beer
           32 chmeľové granuly na varenie piva i Pridať
granulés de houblon pour le brassage de la bière
hop pellets for brewing beer
    Strana 1 z 1