41 tlmočenie posunkovej reči i Pridať
interprétation du langage gestuel
sign language interpretation
           41 nahrávanie videopások i Pridať
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo
videotaping
           41 fotografovanie na mikrofilm i Pridať
microfilmage
microfilming
           41 služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia i Pridať
services de billetterie (divertissement)
ticket agency services (entertainment)
           41 písanie textov* i Pridať
rédaction de textes*
writing of texts*
           41 organizovanie a vedenie koncertov i Pridať
organisation et conduite de concerts
arranging and conducting of concerts
           41 kaligrafické služby i Pridať
services de calligraphes
calligraphy services
           41 zalamovanie textov (nie na reklamné účely) i Pridať
mise en page autre qu'à des fins publicitaires
layout services, other than for advertising purposes
           41 organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely i Pridať
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement
organization of fashion shows for entertainment purposes
           41 koučovanie (školenie) i Pridať
coaching (formation)
coaching (training)
           41 prenájom športových plôch i Pridať
location de terrains de sport
rental of sports grounds
           41 služby diskdžokejov i Pridať
services de disc-jockeys
disc jockey services
           41 tlmočenie i Pridať
interprétation linguistique
language interpretation
           41 služby osobných trénerov (fitnes cvičenia) i Pridať
services de préparateurs physiques (fitness)
personal trainer services (fitness training)
           41 kurzy telesného cvičenia i Pridať
cours de fitness
conducting fitness classes
           41 odborné preškoľovanie i Pridať
reconversion professionnelle
vocational retraining
           41 hudobná tvorba i Pridať
production musicale
production of music
           41 požičiavanie hračiek i Pridať
location de jouets
toy rental
           41 prenájom vybavenia herní i Pridať
location de matériel de jeux
games equipment rental
           41 školské služby (vzdelávanie) i Pridať
services éducatifs fournis par des écoles
educational services provided by schools
           41 online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania) i Pridať
mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable
providing online music, not downloadable
           41 online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania) i Pridať
mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables
providing online videos, not downloadable
           41 individuálne vyučovanie i Pridať
tutorat
tutoring
           41 organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou i Pridať
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels
arranging and conducting of in-person educational forums
           41 skladanie piesní i Pridať
services d'auteur-compositeur
songwriting
           41 písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba) i Pridať
écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques
screenplay writing
           41 turistické prehliadky so sprievodcom i Pridať
conduite de visites guidées
conducting guided tours
           41 vyučovanie pomocou simulátorov i Pridať
services de formation par le biais de simulateurs
training services provided via simulators
           41 poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie) i Pridať
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande
providing films, not downloadable, via video-on-demand services
           41 poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie) i Pridať
mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande
providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services
           41 vyučovanie japonského čajového obradu sado i Pridať
sado (enseignement de la cérémonie japonaise du thé)
sado instruction (tea ceremony instruction)
           41 vyučovanie bojového umenia aikido i Pridať
enseignement de l'aïkido
aikido instruction
           41 prenájom umeleckých diel i Pridať
location d'œuvres d'art
rental of artwork
           41 prenájom interiérových akvárií i Pridať
location d'aquariums d'intérieur
rental of indoor aquaria
           41 organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom i Pridať
conduite de circuits d'escalade guidés
conducting guided climbing tours
           41 organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay) i Pridať
organisation d'événements costumés (cosplay) pour le divertissement
organization of cosplay entertainment events
           41 kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia i Pridať
services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art
cultural, educational or entertainment services provided by art galleries
           41 distribúcia filmov i Pridať
distribution de films
film distribution
           41 odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how i Pridať
transmission de savoir-faire (formation)
know-how transfer (training)
           41 vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami i Pridať
services d'auxiliaires de vie scolaire (assistance éducative)
educational services provided by special needs assistants
           41 odborný výcvik džuda i Pridať
enseignement du judo
judo instruction
           41 vzdelávanie a kvalifikačné skúšky na pilotáž dronov i Pridať
services d'examens pédagogiques qualifiants pour le pilotage de drones
educational examination for users to qualify to pilot drones
           41 služby zvukových technikov na podujatiach i Pridať
services d'ingénieurs du son pour événements
sound engineering services for events
           41 tvorba videozáznamov na podujatiach i Pridať
services de montage vidéo pour événements
video editing services for events
           41 služby osvetľovacích technikov na podujatiach i Pridať
services de techniciens lumière pour événements
lighting technician services for events
           41 režírovanie filmov (okrem reklamných) i Pridať
réalisation de films autres que publicitaires
film directing, other than advertising films
           41 poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely i Pridať
mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement
providing user reviews for entertainment or cultural purposes
           41 poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely i Pridať
mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement
providing user ratings for entertainment or cultural purposes
           41 poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely i Pridať
mise à disposition des classements d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement
providing user rankings for entertainment or cultural purposes
           41 prenájom trenažérov i Pridať
location de simulateurs d'entraînement
rental of training simulators
           41 posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely i Pridať
services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement
physical fitness assessment services for training purposes
           41 maľovanie na tvár i Pridať
services de peinture sur le visage
face painting
           41 organizácia súťaží v elektronických športoch i Pridať
organisation de compétitions de sports électroniques
organization of electronic sports competitions
           41 réžia predstavení i Pridať
mise en scène de spectacles
directing of shows
           41 služby v oblasti elektronických športov i Pridať
services de sports électroniques
e-sports services
           41 služby knižníc v oblasti hier i Pridať
services de ludothèque
games library services
           41 multimediálne knižnice i Pridať
services de médiathèques
multimedia library services
           41 fotografovanie pomocou dronu i Pridať
services d’imagerie photographique par drone
photographic imaging services by drone
           41 tvorba videonahrávok pomocou dronov i Pridať
services d’imagerie vidéo par drone
video imaging services by drone
           41 prenos obchodných znalostí a know-how (školenie) i Pridať
transfert de connaissances et de savoir-faire à caractère commercial
transfer of business knowledge and know-how (training)
           41 vydávanie osvedčení o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania i Pridať
services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de formations et d'examens pédagogiques
educational certification services, namely, providing training and educational examination
           41 výskum v oblasti vzdelávania i Pridať
recherches en matière d’éducation
research in the field of education
           41 prenájom čítačiek elektronických kníh i Pridať
location de liseuses électroniques
rental of electronic book readers
           41 organizovanie zábavných podujatí i Pridať
organisation d'événements de divertissement
organization of entertainment events
           41 organizovanie a vedenie športových podujatí i Pridať
préparation et conduite d'événements sportifs
arranging and conducting of sports events
           41 hudobná výchova a vzdelávanie i Pridať
éducation musicale
music education
           41 titulkovanie i Pridať
services de sous-titrage
captioning
           41 vedenie zábavných podujatí i Pridať
services d'animation d'évènements (divertissement)
conducting of entertainment events
           41 organizovanie únikových hier i Pridať
jeux d'évasion (escape game) (divertissement)
escape room (entertainment)
           41 organizovanie únikových hier i Pridať
jeux d'évasion (escape game) (divertissement)
escape game (entertainment)
           41 prezentácia múzejných expozícií i Pridať
présentation d'expositions dans des musées
presenting museum exhibitions
           41 tvorba digitálnych nahrávok (podcastov) i Pridať
production de podcasts
production of podcasts
           41 prenájom filmových rekvizít i Pridať
location d'accessoires cinématographiques
rental of movie props
           41 prenájom filmových rekvizít i Pridať
location d'accessoires de cinéma
rental of movie props
    Strana 2 z 2