18 biče, postroje a sedlárske výrobky i Pridať
fouets et sellerie
whips, harness and saddler
           18 dáždniky a slnečníky i Pridať
parapluies et parasols
umbrellas and parasols
           18 koža a koženka i Pridať
cuir et imitations du cuir
leather and imitations of leather
           18 kožušiny, surové kože i Pridať
peaux d'animaux
animal skins and hides
           18 kufre a cestovné tašky i Pridať
bagages et sacs de transport
luggage and carrying bags
           18 obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá i Pridať
colliers, laisses et vêtements pour animaux
collars, leashes and clothing for animals
           18 vychádzkové palice i Pridať
cannes
walking sticks
           18 alpinistické palice i Pridať
bâtons d'alpinistes
alpenstocks
           18 surové kože i Pridať
dépouilles d'animaux
pelts
           18 zvieracie kože i Pridať
peaux d'animaux
animal skins
           18 krúžky na dáždniky i Pridať
anneaux pour parapluies
umbrella rings
           18 kostry jazdeckých sediel i Pridať
arçons de selles
saddle trees
           18 kožené vôdzky i Pridať
laisses
leather leashes
           18 úpony na upevnenie sediel i Pridať
attaches de selles
fastenings for saddles
           18 rebrá dáždnikov a slnečníkov i Pridať
baleines pour parapluies ou parasols
umbrella or parasol ribs
           18 zlatokopecké blany i Pridať
baudruche
goldbeaters' skin
           18 peňaženky i Pridať
bourses
purses
           18 uzdy (konský postroj) i Pridať
bridons
bridoons
           18 kožené súčasti vojenského výstroja i Pridať
buffleterie
straps for soldiers' equipment
           18 obaly na hudobné nástroje i Pridať
porte-musique
music cases
           18 palice na dáždniky i Pridať
cannes de parapluies
umbrella sticks
           18 vychádzkové palice i Pridať
cannes*
walking sticks*
           18 vychádzkové palice so sedadlom i Pridať
cannes-sièges
walking stick seats
           18 zubadlá (postroje pre zvieratá) i Pridať
mors (harnachement)
bits for animals (harness)
           18 kostry dáždnikov a slnečníkov i Pridať
carcasses de parapluies ou de parasols
frames for umbrellas or parasols
           18 poľovnícke tašky (torby) i Pridať
gibecières
game bags (hunting accessories)
           18 školské tašky (aktovky) i Pridať
serviettes d'écoliers
school bags
           18 puzdrá na navštívenky i Pridať
porte-cartes (portefeuilles)
card cases (notecases)
           18 kožené lepenky i Pridať
carton-cuir
leatherboard
           18 kožené škatule na klobúky i Pridať
boîtes à chapeaux en cuir
hat boxes of leather
           18 konské chomúty i Pridať
colliers de chevaux
horse collars
           18 prikrývky na kone i Pridať
couvertures de chevaux
horse blankets
           18 kozinka i Pridať
chevreau
kid
           18 náhubky i Pridať
muselières
muzzles
           18 cestovné kufre i Pridať
coffres de voyage
travelling trunks
           18 obojky pre zvieratá* i Pridať
colliers pour animaux*
collars for animals*
           18 kožené šnúrky i Pridať
cordons en cuir
leather cord
           18 vypracované kože i Pridať
peaux corroyées
curried skins
           18 remienky (časť konského postroja) i Pridať
courroies de harnais
harness straps
           18 kožené remene (sedlárske výrobky) i Pridať
courroies en cuir (sellerie)
straps of leather (saddlery)
           18 remienky na korčule i Pridať
courroies de patins
straps for skates
           18 kožené remienky i Pridať
lanières de cuir
leather straps
           18 kožené krupóny i Pridať
croupons
butts (parts of hides)
           18 koža (surovina alebo polotovar) i Pridať
cuir brut ou mi-ouvré
leather, unworked or semi-worked
           18 kožené ozdoby na nábytok i Pridať
garnitures de cuir pour meubles
leather trimmings for furniture
           18 imitácie kože i Pridať
imitations de cuir
imitation leather
           18 dáždniky i Pridať
parapluies
umbrellas
           18 tašky na nosenie detí i Pridať
porte-bébés hamac
sling bags for carrying infants
           18 gumené časti strmeňov i Pridať
pièces en caoutchouc pour étriers
parts of rubber for stirrups
           18 strmeňové remene i Pridať
étrivières
stirrup leathers
           18 tašky na náradie (prázdne) i Pridať
sacoches à outils vides
tool bags, empty
           18 biče i Pridať
fouets
whips
           18 chlebníky i Pridať
musettes mangeoires
nose bags (feed bags)
           18 obaly na dáždniky i Pridať
fourreaux de parapluies
umbrella covers
           18 kožené puzdrá na pružiny i Pridať
gaines de ressorts en cuir
casings, of leather, for springs
           18 nákolenníky pre kone i Pridať
genouillères pour chevaux
knee-pads for horses
           18 prikrývky pre zvieratá i Pridať
couvertures (habits) pour animaux
covers for animals
           18 postroje pre zvieratá i Pridať
harnais pour animaux
harness for animals
           18 klapky na oči (konský postroj) i Pridať
œillères (harnachement)
blinkers (harness)
           18 pobočnice (konský postroj) i Pridať
traits (harnachement)
traces (harness)
           18 plecniaky i Pridať
sacs à dos
rucksacks
           18 ohlávky i Pridať
licous
halters
           18 rukoväte vychádzkových palíc i Pridať
poignées de cannes
walking stick handles
           18 korbáče (biče) i Pridať
martinets (fouets)
cat o' nine tails
           18 kožené remienky na bradu i Pridať
mentonnières (bandes en cuir)
chin straps, of leather
           18 moleskin (imitácia kože) i Pridať
moleskine (imitation du cuir)
moleskin (imitation of leather)
           18 rámy na tašky (konštrukcie) i Pridať
armatures de sacs (parties structurelles de sacs)
frames for bags (structural parts of bags)
           18 slnečníky i Pridať
parasols
parasols
           18 kožušiny i Pridať
fourrures (peaux d'animaux)
fur
           18 kožušiny (kože zvierat) i Pridať
pelleteries (peaux d'animaux)
fur-skins
           18 rúčky na dáždniky i Pridať
poignées de parapluies
umbrella handles
           18 náprsné tašky i Pridať
portefeuilles
pocket wallets
           18 nákupné tašky na kolieskach i Pridať
cabas à roulettes
wheeled shopping bags
           18 opätovne použiteľné nákupné tašky i Pridať
sacs à provisions réutilisables
reusable shopping bags
           18 opraty i Pridať
guides (rênes)
reins
           18 diplomatické kufríky i Pridať
mallettes pour documents
attaché cases
           18 horolezecké plecniaky i Pridať
sacs d'alpinistes
bags for climbers
           18 turistické plecniaky i Pridať
sacs de campeurs
bags for campers
           18 plážové tašky i Pridať
sacs de plage
beach bags
           18 kabelky i Pridať
sacs à main
handbags
           18 cestovné tašky i Pridať
sacs de voyage
travelling bags
           18 kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie i Pridať
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging
           18 kožené popruhy i Pridať
sangles de cuir
girths of leather
           18 jazdecké sedlá i Pridať
selles pour chevaux
riding saddles
           18 sedlárske výrobky i Pridať
articles de sellerie
saddlery
           18 aktovky (kožená galantéria) i Pridať
serviettes (maroquinerie)
briefcases
           18 kožené cestovné tašky (kožená galantéria) i Pridať
trousses de voyage (maroquinerie)
travelling sets (leatherware)
           18 kufre i Pridať
valises
suitcases
           18 rúčky na kufre i Pridať
poignées de valises
suitcase handles
           18 kožené ventily, chlopne i Pridať
valves en cuir
valves of leather
           18 koža jatočných zvierat i Pridať
peaux d'animaux de boucherie
cattle skins
           18 kožené alebo kožou potiahnuté škatule i Pridať
boîtes en cuir ou en carton-cuir
boxes of leather or leatherboard
           18 spoločenské kabelky i Pridať
bourses de mailles
chain mesh purses
           18 kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá i Pridať
caisses en cuir ou en carton-cuir
cases of leather or leatherboard
           18 lodné kufre i Pridať
malles
trunks (luggage)
           18 kufríky na toaletné potreby (prázdne) i Pridať
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"
vanity cases, not fitted
           18 jelenica (nie na čistenie) i Pridať
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage
chamois leather, other than for cleaning purposes
           18 kožené náramenné pásy i Pridať
bandoulières en cuir
shoulder belts (straps) of leather
           18 poťahy na konské sedlá i Pridať
housses de selles d'équitation
covers for horse saddles
           18 vulkanfíbrové škatule i Pridať
boîtes en fibre vulcanisée
boxes of vulcanized fibre
    Strana 1 z 2