18 biče, postroje a sedlárske výrobky i Pridať
fouets et sellerie
whips, harness and saddler
      18 dáždniky a slnečníky i Pridať
parapluies et parasols
umbrellas and parasols
      18 koža a koženka i Pridať
cuir et imitations du cuir
leather and imitations of leather
      18 kožušiny, surové kože i Pridať
peaux d'animaux
animal skins and hides
      18 kufre a cestovné tašky i Pridať
bagages et sacs de transport
luggage and carrying bags
      18 obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá i Pridať
colliers, laisses et vêtements pour animaux
collars, leashes and clothing for animals
      18 vychádzkové palice i Pridať
cannes
walking sticks
      18 alpinistické palice i Pridať
bâtons d'alpinistes
alpenstocks
      18 surové kože i Pridať
dépouilles d'animaux
pelts
      18 zvieracie kože i Pridať
peaux d'animaux
animal skins
      18 krúžky na dáždniky i Pridať
anneaux pour parapluies
umbrella rings
      18 kostry jazdeckých sediel i Pridať
arçons de selles
saddle trees
      18 kožené vôdzky i Pridať
laisses
leather leashes
      18 úpony na upevnenie sediel i Pridať
attaches de selles
fastenings for saddles
      18 rebrá dáždnikov a slnečníkov i Pridať
baleines pour parapluies ou parasols
umbrella or parasol ribs
      18 zlatokopecké blany i Pridať
baudruche
goldbeaters' skin
      18 peňaženky i Pridať
bourses
purses
      18 uzdy (konský postroj) i Pridať
bridons
bridoons
      18 kožené súčasti vojenského výstroja i Pridať
buffleterie
straps for soldiers' equipment
      18 obaly na hudobné nástroje i Pridať
porte-musique
music cases
      18 palice na dáždniky i Pridať
cannes de parapluies
umbrella sticks
      18 vychádzkové palice i Pridať
cannes*
walking sticks*
      18 vychádzkové palice so sedadlom i Pridať
cannes-sièges
walking stick seats
      18 zubadlá (postroje pre zvieratá) i Pridať
mors [harnachement]
bits for animals [harness]
      18 kostry dáždnikov a slnečníkov i Pridať
carcasses de parapluies ou de parasols
frames for umbrellas or parasols
      18 poľovnícke tašky (torby) i Pridať
gibecières
game bags [hunting accessories]
      18 školské tašky (aktovky) i Pridať
serviettes d'écoliers
school bags
      18 puzdrá na navštívenky i Pridať
porte-cartes [portefeuilles]
card cases [notecases]
      18 kožené lepenky i Pridať
carton-cuir
leatherboard
      18 kožené škatule na klobúky i Pridať
boîtes à chapeaux en cuir
hat boxes of leather
      18 konské chomúty i Pridať
colliers de chevaux
horse collars
      18 prikrývky na kone i Pridať
couvertures de chevaux
horse blankets
      18 kozinka i Pridať
chevreau
kid
      18 náhubky i Pridať
muselières
muzzles
      18 cestovné kufre i Pridať
coffres de voyage
travelling trunks
      18 obojky pre zvieratá* i Pridať
colliers pour animaux*
collars for animals*
      18 kožené šnúrky i Pridať
cordons en cuir
leather cord
      18 vypracované kože i Pridať
peaux corroyées
curried skins
      18 remienky (časť konského postroja) i Pridať
courroies de harnais
harness straps
      18 kožené remene (sedlárske výrobky) i Pridať
courroies en cuir [sellerie]
straps of leather [saddlery]
      18 remienky na korčule i Pridať
courroies de patins
straps for skates
      18 kožené remienky i Pridať
lanières de cuir
leather straps
      18 kožené krupóny i Pridať
croupons
butts [parts of hides]
      18 koža (surovina alebo polotovar) i Pridať
cuir brut ou mi-ouvré
leather, unworked or semi-worked
      18 kožené ozdoby na nábytok i Pridať
garnitures de cuir pour meubles
leather trimmings for furniture
      18 imitácie kože i Pridať
imitations de cuir
imitation leather
      18 dáždniky i Pridať
parapluies
umbrellas
      18 tašky na nosenie detí i Pridať
porte-bébés hamac
sling bags for carrying infants
      18 gumené časti strmeňov i Pridať
pièces en caoutchouc pour étriers
parts of rubber for stirrups
      18 strmeňové remene i Pridať
étrivières
stirrup leathers
      18 tašky na náradie (prázdne) i Pridať
sacoches à outils vides
tool bags, empty
      18 biče i Pridať
fouets
whips
      18 chlebníky i Pridať
musettes mangeoires
nose bags [feed bags]
      18 obaly na dáždniky i Pridať
fourreaux de parapluies
umbrella covers
      18 kožené puzdrá na pružiny i Pridať
gaines de ressorts en cuir
casings, of leather, for springs
      18 nákolenníky pre kone i Pridať
genouillères pour chevaux
knee-pads for horses
      18 prikrývky pre zvieratá i Pridať
couvertures (habits) pour animaux
covers for animals
      18 postroje pre zvieratá i Pridať
harnais pour animaux
harness for animals
      18 klapky na oči (konský postroj) i Pridať
œillères [harnachement]
blinkers [harness]
      18 pobočnice (konský postroj) i Pridať
traits [harnachement]
traces [harness]
      18 plecniaky i Pridať
sacs à dos
rucksacks
      18 ohlávky i Pridať
licous
halters
      18 rukoväte vychádzkových palíc i Pridať
poignées de cannes
walking stick handles
      18 korbáče (biče) i Pridať
martinets [fouets]
cat o' nine tails
      18 kožené remienky na bradu i Pridať
mentonnières [bandes en cuir]
chin straps, of leather
      18 moleskin (imitácia kože) i Pridať
moleskine [imitation du cuir]
moleskin [imitation of leather]
      18 kabelkové rámy i Pridať
carcasses de sacs à main
handbag frames
      18 slnečníky i Pridať
parasols
parasols
      18 kožušiny i Pridať
fourrures [peaux d'animaux]
fur
      18 kožušiny (kože zvierat) i Pridať
pelleteries [peaux d'animaux]
fur-skins
      18 rúčky na dáždniky i Pridať
poignées de parapluies
umbrella handles
      18 náprsné tašky i Pridať
portefeuilles
pocket wallets
      18 nákupné tašky na kolieskach i Pridať
cabas à roulettes
wheeled shopping bags
      18 nákupné tašky i Pridať
sacs à provisions
shopping bags
      18 opraty i Pridať
guides [rênes]
reins
      18 diplomatické kufríky i Pridať
mallettes pour documents
attaché cases
      18 horolezecké plecniaky i Pridať
sacs d'alpinistes
bags for climbers
      18 turistické plecniaky i Pridať
sacs de campeurs
bags for campers
      18 plážové tašky i Pridať
sacs de plage
beach bags
      18 kabelky i Pridať
sacs à main
handbags
      18 cestovné tašky i Pridať
sacs de voyage
travelling bags
      18 kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie i Pridať
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging
      18 kožené popruhy i Pridať
sangles de cuir
girths of leather
      18 jazdecké sedlá i Pridať
selles pour chevaux
riding saddles
      18 sedlárske výrobky i Pridať
articles de sellerie
saddlery
      18 aktovky (kožená galantéria) i Pridať
serviettes [maroquinerie]
briefcases
      18 kožené cestovné tašky (kožená galantéria) i Pridať
trousses de voyage [maroquinerie]
travelling sets [leatherware]
      18 kufre i Pridať
valises
suitcases
      18 rúčky na kufre i Pridať
poignées de valises
suitcase handles
      18 kožené ventily, chlopne i Pridať
valves en cuir
valves of leather
      18 koža jatočných zvierat i Pridať
peaux d'animaux de boucherie
cattle skins
      18 kožené alebo kožou potiahnuté škatule i Pridať
boîtes en cuir ou en carton-cuir
boxes of leather or leatherboard
      18 spoločenské kabelky i Pridať
bourses de mailles
chain mesh purses
      18 kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá i Pridať
caisses en cuir ou en carton-cuir
cases of leather or leatherboard
      18 lodné kufre i Pridať
malles
trunks [luggage]
      18 kufrík na toaletné potreby (prázdny) i Pridať
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"
vanity cases, not fitted
      18 jelenica (nie na čistenie) i Pridať
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage
chamois leather, other than for cleaning purposes
      18 kožené náramenné pásy i Pridať
bandoulières en cuir
shoulder belts [straps] of leather
      18 poťahy na konské sedlá i Pridať
housses de selles d'équitation
covers for horse saddles
      18 vulkanfíbrové škatule i Pridať
boîtes en fibre vulcanisée
boxes of vulcanized fibre
    Strana 1 z 2