32 minerálne a sýtené vody i Pridať
eaux minérales et gazeuses
mineral and aerated waters
      32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
      32 ovocné nápoje a ovocné džúsy i Pridať
boissons à base de fruits et jus de fruits
fruit beverages and fruit juices
      32 pivo i Pridať
bières
beers
      32 sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov i Pridať
sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons
syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages
      32 nealkoholické ovocné výťažky i Pridať
extraits de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit extracts
      32 pivo i Pridať
bières
beer
      32 ďumbierové pivo (zázvorové) i Pridať
bière de gingembre
ginger beer
      32 sladové pivo i Pridať
bière de malt
malt beer
      32 pivná mladinka i Pridať
moût de bière
beer wort
      32 nealkoholické ovocné nápoje i Pridať
boissons de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit juice beverages
      32 srvátkové nápoje i Pridať
boissons à base de petit-lait
whey beverages
      32 nealkoholické prípravky na výrobu nápojov i Pridať
préparations sans alcool pour faire des boissons
non-alcoholic preparations for making beverages
      32 príchute na výrobu nealkoholických nápojov i Pridať
essences sans alcool pour faire des boissons
non-alcoholic essences for making beverages
      32 ovocné džúsy i Pridať
jus de fruits
fruit juices
      32 sirupy na výrobu nápojov i Pridať
sirops pour boissons
syrups for beverages
      32 vody (nápoje) i Pridať
eaux [boissons]
waters [beverages]
      32 prípravky na výrobu sýtenej vody i Pridať
préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée
preparations for making aerated water
      32 lítiová voda i Pridať
eaux lithinées
lithia water
      32 minerálne vody (nápoje) i Pridať
eaux minérales [boissons]
mineral water [beverages]
      32 sódová voda (sifón) i Pridať
eau de Seltz
seltzer water
      32 stolové vody i Pridať
eaux de table
table waters
      32 mušty i Pridať
moûts
must
      32 limonády i Pridať
limonades
lemonades
      32 chmeľové výťažky na výrobu piva i Pridať
extraits de houblon pour la fabrication de la bière
extracts of hops for making beer
      32 zeleninové džúsy (nápoje) i Pridať
jus végétaux [boissons]
vegetable juices [beverages]
      32 sirupy na výrobu limonád i Pridať
sirops pour limonades
syrups for lemonade
      32 sladina (výluh sladu) i Pridať
moût de malt
malt wort
      32 hroznový mušt (nekvasený) i Pridať
moût de raisin
grape must, unfermented
      32 orgeada (nealkoholický nápoj) i Pridať
orgeat
orgeat
      32 sóda i Pridať
sodas
soda water
      32 šerbety (nápoje) i Pridať
sorbets [boissons]
sherbets [beverages]
      32 paradajkový džús (nápoj) i Pridať
jus de tomates [boissons]
tomato juice [beverage]
      32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
      32 tablety na prípravu šumivých nápojov i Pridať
pastilles pour boissons gazeuses
pastilles for effervescing beverages
      32 prášky na prípravu šumivých nápojov i Pridať
poudres pour boissons gazeuses
powders for effervescing beverages
      32 sýtené vody i Pridať
eau gazéifiée
aerated water
      32 sarsaparila (nealkoholický nápoj) i Pridať
salsepareille [boisson sans alcool]
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]
      32 nealkoholické aperitívy i Pridať
apéritifs sans alcool
aperitifs, non-alcoholic
      32 nealkoholické koktaily i Pridať
cocktails sans alcool
cocktails, non-alcoholic
      32 ovocné nektáre i Pridať
nectars de fruits
fruit nectars, non-alcoholic
      32 izotonické nápoje i Pridať
boissons isotoniques
isotonic beverages
      32 nealkoholický jablkový mušt i Pridať
jus de pommes
cider, non-alcoholic
      32 kvas (nealkoholický nápoj) i Pridať
kwas
kvass
      32 medové nealkoholické nápoje i Pridať
boissons sans alcool à base de miel
non-alcoholic honey-based beverages
      32 mixované ovocné alebo zeleninové nápoje i Pridať
boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]
smoothies
      32 nealkoholické nápoje s aloou pravou i Pridať
boissons sans alcool à l'aloe vera
aloe vera drinks, non-alcoholic
      32 pivové koktaily i Pridať
cocktails à base de bière
beer-based cocktails
      32 sójové nápoje, nie náhradky mlieka i Pridať
boissons à base de soja, autres que succédanés de lait
soya-based beverages, other than milk substitutes
      32 proteínové nápoje pre športovcov i Pridať
boissons protéinées pour sportifs
protein-enriched sports beverages
      32 ryžové nápoje, nie náhradky mlieka i Pridať
boissons à base de riz, autres que succédanés de lait
rice-based beverages, other than milk substitutes
      32 nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou i Pridať
boissons sans alcool aromatisées au café
non-alcoholic beverages flavoured with coffee
      32 nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou i Pridať
boissons sans alcool aromatisées au thé
non-alcoholic beverages flavoured with tea
      32 nealkoholické nápoje i Pridať
boissons rafraîchissantes sans alcool
soft drinks
      32 jačmenné pivo i Pridať
bière d'orge
barley wine [beer]
      32 energetické nápoje i Pridať
boissons énergisantes
energy drinks
      32 nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia i Pridať
boissons sans alcool aux fruits séchés
non-alcoholic dried fruit beverages
      32 ochutené pivo i Pridať
panaché
shandy
    Strana 1 z 1