12 vozidlá i Pridať
véhicules
vehicles
      12 zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode i Pridať
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
apparatus for locomotion by land, air or water
      12 zdvíhacie vozíky i Pridať
chariots élévateurs
forklift trucks
      12 železničné spriahadlá i Pridať
attelages de chemins de fer ou de wagons
railway couplings
      12 spriahadlá pozemných vozidiel i Pridať
accouplements pour véhicules terrestres
couplings for land vehicles
      12 visuté dopravníky i Pridať
transporteurs aériens
aerial conveyors
      12 letecké dopravné prostriedky i Pridať
véhicules aériens
air vehicles
      12 teplovzdušné balóny i Pridať
montgolfières
hot air balloons
      12 duše pneumatík i Pridať
chambres à air pour pneumatiques
inner tubes for pneumatic tyres
      12 náradie na opravu duší pneumatík i Pridať
trousses pour la réparation des chambres à air
repair outfits for inner tubes
      12 vzduchové pumpy (výbava automobilov) i Pridať
pompes à air [accessoires de véhicules]
air pumps [vehicle accessories]
      12 závesné tlmiče na dopravné prostriedky i Pridať
amortisseurs de suspension pour véhicules
suspension shock absorbers for vehicles
      12 tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov i Pridať
ressorts amortisseurs pour véhicules
shock absorbing springs for vehicles
      12 obojživelné lietadlá i Pridať
avions amphibies
amphibious airplanes
      12 protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov i Pridať
antidérapants pour pneus de véhicule
non-skid devices for vehicle tyres
      12 protišmykové reťaze i Pridať
chaînes antidérapantes
anti-skid chains
      12 opierky hlavy na sedadlá automobilov i Pridať
appuie-tête pour sièges de véhicules
head-rests for vehicle seats
      12 kropiace vozidlá i Pridať
arroseuses [véhicules]
sprinkling trucks
      12 ťažné zariadenia vozidiel i Pridať
attelages de remorques pour véhicules
trailer hitches for vehicles
      12 autobusy i Pridať
autobus
motor buses
      12 autokary i Pridať
autocars
motor coaches
      12 lode, člny i Pridať
bateaux
boats
      12 nákladné autá, kamióny i Pridať
camions
lorries
      12 automobilové kapoty i Pridať
capots pour automobiles
automobile hoods
      12 automobilové reťaze i Pridať
chaînes pour automobiles
automobile chains
      12 automobilové podvozky i Pridať
châssis pour automobiles
automobile chassis
      12 signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov i Pridať
avertisseurs de marche arrière pour véhicules
reversing alarms for vehicles
      12 lietadlá i Pridať
avions
aeroplanes
      12 kompy i Pridať
bacs [bateaux]
ferry boats
      12 nosiče batožiny na vozidlá i Pridať
porte-bagages pour véhicules
luggage carriers for vehicles
      12 vzducholode i Pridať
ballons dirigeables
airships
      12 plášte na kolesá vozidiel i Pridať
bandages de roues pour véhicules
tyres for vehicle wheels
      12 ventily na automobilové pneumatiky i Pridať
valves pour pneus de véhicule
valves for vehicle tyres
      12 okolesníky železničných kolies i Pridať
boudins de bandages de roues de chemins de fer
flanges for railway wheel tyres
      12 torzné tyče vozidiel i Pridať
barres de torsion pour véhicules
torsion bars for vehicles
      12 kostry plavidiel i Pridať
coques de navires
ship hulls
      12 lodné háky i Pridať
gaffes pour bateaux
boat hooks
      12 lodné kormidlá i Pridať
dispositifs de gouverne pour navires
steering gears for ships
      12 vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode i Pridať
dispositifs pour dégager les bateaux
disengaging gear for boats
      12 naklonené roviny na spúšťanie člnov i Pridať
plans inclinés pour bateaux
inclined ways for boats
      12 lodné skrutky na člny i Pridať
propulseurs à hélice pour bateaux
screw-propellers for boats
      12 veslá i Pridať
rames de bateaux
oars
      12 vyklápače (časti nákladných automobilov) i Pridať
bennes de camions
tipping bodies for lorries
      12 kolesá na banské vozíky i Pridať
roues de bennes
mine cart wheels
      12 bicykle i Pridať
bicyclettes
bicycles
      12 stojany na bicykle (súčasti bicyklov) i Pridať
béquilles de bicyclette
bicycle kickstands
      12 podvozky železničných vozňov i Pridať
bogies pour wagons de chemins de fer
bogies for railway cars
      12 člnové výložníky i Pridať
bossoirs d'embarcations
davits for boats
      12 blatníky i Pridať
garde-boue
mudguards
      12 dvojkolesové skladové vozíky i Pridať
diables
two-wheeled trolleys
      12 kabíny lanovej dráhy i Pridať
cabines pour installations de transport par câbles
cars for cable transport installations
      12 kesóny (dopravné prostriedky) i Pridať
caissons [véhicules]
caissons [vehicles]
      12 kolesá automobilov i Pridať
roues de véhicules
vehicle wheels
      12 kapoty na automobilové motory i Pridať
capots de moteurs pour véhicules
hoods for vehicle engines
      12 kapoty na vozidlá i Pridať
capotes de véhicules
hoods for vehicles
      12 automobilové obytné prívesy (karavany) i Pridať
caravanes
caravans
      12 prívesy (vozidlá) i Pridať
remorques [véhicules]
trailers [vehicles]
      12 kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov) i Pridať
carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs
crankcases for land vehicle components, other than for engines
      12 bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov i Pridať
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules
safety belts for vehicle seats
      12 náboje kolies automobilov i Pridať
moyeux de roues de véhicules
hubs for vehicle wheels
      12 bicyklové reťaze i Pridať
chaînes de bicyclette
bicycle chains
      12 invalidné vozíky i Pridať
fauteuils roulants
wheelchairs
      12 nákladné člny i Pridať
chalands
barges
      12 pracovné člny i Pridať
chaloupes
launches
      12 manipulačné vozíky i Pridať
chariots de manutention
handling carts
      12 vozíky na hadice i Pridať
chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles
hose carts
      12 lejacie vozíky i Pridať
chariots de coulée
casting carriages
      12 golfové vozidlá i Pridať
voitures de golf
golf cars [vehicles]
      12 golfové vozíky (automobily) i Pridať
voiturettes de golf
golf carts [vehicles]
      12 podvozky vozidiel i Pridať
châssis de véhicules
vehicle chassis
      12 kormidlá i Pridať
gouvernails
rudders
      12 vozne lanovej dráhy i Pridať
matériel roulant de funiculaires
rolling stock for funicular railways
      12 železničný vozový park i Pridať
matériel roulant de chemins de fer
rolling stock for railways
      12 lodné komíny i Pridať
cheminées de navires
funnels for ships
      12 pásy na pásové vozidlá i Pridať
chenilles pour véhicules
treads for vehicles [tractor type]
      12 traktory i Pridať
tracteurs
tractors
      12 banské vozíky i Pridať
wagonnets
mine cars
      12 nárazníky vozidiel i Pridať
pare-chocs de véhicules
vehicle bumpers
      12 nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá) i Pridať
tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]
buffers for railway rolling stock
      12 hydraulické obvody do vozidiel i Pridať
circuits hydrauliques pour véhicules
hydraulic circuits for vehicles
      12 riadidlá na bicykle i Pridať
guidons de bicyclette
bicycle handlebars
      12 lôžka do dopravných prostriedkov i Pridať
couchettes pour véhicules
sleeping berths for vehicles
      12 lodné rebrá i Pridať
couples de navires
timbers [frames] for ships
      12 plášte na bicyklové kolesá i Pridať
pneus de bicyclette
bicycle tyres
      12 ozubené kolesá, súkolesia na bicykle i Pridať
engrenages pour bicyclettes
gears for bicycles
      12 bicyklové brzdy i Pridať
freins de bicyclette
bicycle brakes
      12 bicyklové blatníky i Pridať
garde-boues de bicyclette
bicycle mudguards
      12 ráfiky bicyklových kolies i Pridať
jantes pour roues de bicyclette
rims for bicycle wheels
      12 bicyklové kľuky i Pridať
manivelles de bicyclette
bicycle cranks
      12 bicyklové motory i Pridať
moteurs de bicyclette
bicycle motors
      12 náboje bicyklových kolies i Pridať
moyeux pour roues de bicyclette
hubs for bicycle wheels
      12 bicyklové pedále i Pridať
pédales de bicyclette
bicycle pedals
      12 pumpy na bicyklové pneumatiky i Pridať
pompes pour pneus de bicyclette
pumps for bicycle tyres
      12 špice na bicyklové kolesá i Pridať
rayons pour roues de bicyclette
spokes for bicycle wheels
      12 kolesá na bicykle i Pridať
roues de bicyclette
bicycle wheels
      12 sedadlá na bicykle i Pridať
selles de bicyclette
bicycle saddles
      12 motocyklové stojany (súčasti motocyklov) i Pridať
béquilles de motocycle
motorcycle kickstands
      12 súkolesia pozemných vozidiel i Pridať
engrenages pour véhicules terrestres
gearing for land vehicles
      12 plávajúce rýpadlá i Pridať
dragueurs [bateaux]
dredgers [boats]
      12 dreziny i Pridať
draisines
handcars
    Strana 1 z 4