22 laná a špagáty i Pridať
cordes et ficelles
ropes and string
      22 lodné plachty i Pridať
voiles
sails
      22 materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov) i Pridať
matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques
padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics
      22 siete i Pridať
filets
nets
      22 stany a zakrývacie plachty i Pridať
tentes et bâches
tents and tarpaulins
      22 textilné ochranné striešky, markízy i Pridať
auvents en matières textiles ou synthétiques
awnings of textile or synthetic materials
      22 vláknité textilné suroviny a ich náhradky i Pridať
matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés
raw fibrous textile materials and substitutes therefore
      22 vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt i Pridať
sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac
sacks for the transport and storage of materials in bulk
      22 vetracie plachty (baníctvo) i Pridať
toiles d'aérage
brattice cloth
      22 celtovina* i Pridať
bâches*
tarpaulins
      22 pásky na uväzovanie viniča i Pridať
bandelettes pour attacher la vigne
strips for tying-up vines
      22 hobliny (drevené stružliny) i Pridať
copeaux de bois
wood shavings
      22 drevitá vlna i Pridať
laine de bois
wood wool
      22 piliny i Pridať
sciure de bois
sawdust
      22 perie (vypchávkový materiál) i Pridať
bourres [rembourrures]
flock [stuffing]
      22 surový hodváb i Pridať
soie brute
raw silk
      22 maskovacie siete i Pridať
filets de camouflage
nets for camouflage
      22 textílie zo surových vlákien i Pridať
matières textiles fibreuses brutes
raw fibrous textile
      22 rybárske siete i Pridať
filets de pêche
fishing nets
      22 ťavia srsť i Pridať
poils de chameau
camel hair
      22 konopné vlákna i Pridať
fibres de chanvre
hemp fibres
      22 kúdeľ i Pridať
étoupe
tow
      22 konopné povrazy i Pridať
sangles de chanvre
hemp bands
      22 česaný hodváb i Pridať
schappe [bourre]
schappe [raw silk waste]
      22 kokosové vlákna i Pridať
fibres de coco
coconut fibre
      22 zámotky priadky morušovej i Pridať
cocons
cocoons
      22 laná (nekovové) i Pridať
cordages non métalliques
ropes, not of metal
      22 laná* i Pridať
cordes*
ropes*
      22 pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov i Pridať
cordes de fouets
whipcord
      22 povrazové rebríky i Pridať
échelles de corde
rope ladders
      22 surová bavlna i Pridať
coton brut
raw cotton
      22 bavlnená kúdeľ i Pridať
étoupe de coton
cotton tow
      22 konské vlásie* i Pridať
crin de cheval*
horsehair*
      22 prachové perie i Pridať
duvet [plumes]
down [feathers]
      22 páperové deky i Pridať
édredon [plumes]
eiderdown
      22 vypchávkové materiály, nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové i Pridať
matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton
padding materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard
      22 baliace materiály (výplňové, tlmiace), nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové i Pridať
matières d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton
packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard
      22 motúzy na balenie i Pridať
ficelles d'emballage
packing string
      22 vlna na čalúnenie i Pridať
laine de rembourrage
upholstery wool [stuffing]
      22 motúzy i Pridať
ficelles
string
      22 lodné zvinovacie laná i Pridať
garcettes
fibrous gaskets for ships
      22 tavené silikátové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de silice vitrifiée à usage textile
vitreous silica fibres for textile use
      22 papierové motúzy i Pridať
ficelles en papier
twine made of paper
      22 povrazy na siete i Pridať
fils de filets
twine for nets
      22 hodvábny odpad (odstrižky) i Pridať
fleurets de soie
silk flock
      22 vlnený odpad (odstrižky) i Pridať
flocons de laine
wool flock
      22 povriesla i Pridať
liens de gerbes non métalliques
sheaf-binding yarns
      22 siete na ležanie, visuté lôžka i Pridať
hamacs
hammocks
      22 tráva na čalúnenie i Pridať
herbes pour le rembourrage
grasses for upholstering
      22 povrazy na horizontálne žalúzie i Pridať
rubans de jalousies
ladder tapes for venetian blinds
      22 juta i Pridať
jute
jute
      22 kapok i Pridať
capoc
kapok
      22 sieťky i Pridať
lacets [pièges]
snares [nets]
      22 siete i Pridať
lacis
network
      22 vlna (surovina alebo polotovar) i Pridať
laine brute ou traitée
raw or treated wool
      22 mykaná vlna i Pridať
laine cardée
carded wool
      22 česaná vlna i Pridať
laine peignée
combed wool
      22 lyko i Pridať
liber
liber
      22 dratvy i Pridať
ligneuls
wax ends
      22 ľan (surovina) i Pridať
lin brut [teillé]
raw linen [flax]
      22 perie do lôžkovín i Pridať
plumes pour la literie
feathers for bedding
      22 plátenné strechy, markízy i Pridať
auvents en matières textiles
awnings of textile
      22 plachty (lodné) i Pridať
voiles [gréement]
sails
      22 vata na filtrovanie i Pridať
ouate à filtrer
wadding for filtering
      22 vata na vypchávanie a tesnenie (čalúnnický materiál) i Pridať
ouate pour le rembourrage ou le capitonnage
wadding for padding and stuffing upholstery
      22 slama (čalúnnický materiál) i Pridať
paille pour le rembourrage
straw for stuffing upholstery
      22 perie (čalúnnický materiál) i Pridať
plumes pour le rembourrage
feathers for stuffing upholstery
      22 srsť zvierat i Pridať
poils d'animaux
animal hair
      22 ramia (vlákno) i Pridať
fibres de ramie
ramie fibre
      22 rafia (lyko z rafiovej palmy) i Pridať
raphia
raffia
      22 vrecia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov i Pridať
sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac
sacks for the transport and storage of materials in bulk
      22 textilné vrecká na balenie i Pridať
sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage
bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging
      22 espartové vlákna (vlákna kavyľa obyčajného) i Pridať
fibres de spart
esparto grass
      22 stany* i Pridať
tentes*
tents*
      22 rúno i Pridať
toisons [poils d'animaux]
fleece wool
      22 ovčia vlna i Pridať
tonte
shorn wool
      22 morské riasy (čalúnnický materiál) i Pridať
algues de mer pour le rembourrage
seaweed for stuffing
      22 vozové plachty i Pridať
bâches de véhicules
vehicle covers, not fitted
      22 textilné vlákna i Pridať
fibres textiles
textile fibres
      22 sisal i Pridať
sisal
sisal
      22 viazacie nekovové pásky i Pridať
bandes à lier non métalliques
wrapping or binding bands, not of metal
      22 viazacie nekovové priadze i Pridať
fils à lier non métalliques
thread, not of metal, for wrapping or binding
      22 prútené obaly na fľaše i Pridať
emballages en paille pour bouteilles
straw wrappers for bottles
      22 slamené obaly na fľaše i Pridať
enveloppes pour bouteilles en paille
bottle envelopes of straw
      22 slamené obaly na fľaše i Pridať
enveloppes en paille pour bouteilles
packing, of straw, for bottles
      22 popruhy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
bretelles non métalliques pour la manutention de fardeaux
braces, not of metal, for handling loads
      22 pásy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux
straps, not of metal, for handling loads
      22 slučky (nekovové) na manipuláciu s nákladmi i Pridať
élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux
slings, not of metal, for handling loads
      22 káble (nie kovové) i Pridať
câbles non métalliques
cables, not of metal
      22 maskovacie plachty i Pridať
bâches de camouflage
covers for camouflage
      22 povriesla na použitie v poľnohospodárstve i Pridať
liens non métalliques à usage agricole
binding thread, not of metal, for agricultural purposes
      22 karbónové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de carbone à usage textile
carbon fibres for textile use
      22 lanká so závažím na posuvné okná i Pridať
cordons de fenêtres à guillotine
sash cords
      22 lanká na vešanie obrazov i Pridať
cordons pour la suspension de cadres
cords for hanging pictures
      22 bavlnený odpad (vypchávkový materiál) i Pridať
déchets de coton [bourre]
cotton waste [flock] for padding and stuffing
      22 laná na balenie i Pridať
cordes d'emballage
packing rope
      22 plastové vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres en matières plastiques à usage textile
plastic fibres for textile use
      22 sklené vlákna pre textilný priemysel i Pridať
fibres de verre à usage textile
glass fibres for textile use
      22 siete* i Pridať
filets*
nets*
      22 nepradená bavlna i Pridať
linters
linters
    Strana 1 z 2