39 balenie a skladovanie tovarov i Pridať
emballage et entreposage de marchandises
packaging and storage of goods
      39 doprava i Pridať
transport
transport
      39 organizovanie ciest i Pridať
organisation de voyages
travel arrangement
      39 sprevádzanie turistov i Pridať
accompagnement de voyageurs
escorting of travellers
      39 zásobovanie vodou i Pridať
approvisionnement d'eau
water supplying
      39 letecká doprava i Pridať
transports aériens
air transport
      39 prevoz sanitkou i Pridať
transport en ambulance
ambulance transport
      39 odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách i Pridať
services de remorquage en cas de pannes de véhicules
vehicle breakdown towing services
      39 prenájom automobilov i Pridať
location de voitures
car rental
      39 automobilová doprava i Pridať
transport en automobile
car transport
      39 autobusová doprava i Pridať
services d'autobus
bus transport
      39 výletné lode (služby) i Pridať
services de bateaux de plaisance
pleasure boat transport
      39 prenajímanie plavidiel (člnov, lodí) i Pridať
location de bateaux
boat rental
      39 lámanie ľadu i Pridať
services de brise-glace
ice-breaking
      39 kamiónová nákladná doprava i Pridať
camionnage
hauling
      39 zachraňovanie lodí i Pridať
sauvetage de navires
salvage of ships
      39 vykladanie lodného nákladu i Pridať
services d'aconage
lighterage services
      39 dovoz, doprava i Pridať
charroi
carting
      39 železničná doprava i Pridať
transport en chemin de fer
railway transport
      39 prenájom koní i Pridať
location de chevaux
horse rental
      39 doručovanie balíkov i Pridať
livraison de colis
parcel delivery
      39 nosenie batožín i Pridať
portage
porterage
      39 balenie tovarov i Pridať
emballage de produits
packaging of goods
      39 sprostredkovanie námornej dopravy i Pridať
courtage maritime
shipbrokerage
      39 organizovanie turistických plavieb i Pridať
organisation de croisières
arranging of cruises
      39 turistické prehliadky (doprava) i Pridať
services de transport pour visites touristiques
transport services for sightseeing tours
      39 vykladanie nákladov i Pridať
déchargement
unloading cargo
      39 doručovanie tovarov i Pridať
livraison de marchandises
delivery of goods
      39 skladovanie tovarov (úschova) i Pridať
dépôt de marchandises
storage of goods
      39 rozvod vody i Pridať
distribution d'eau
water distribution
      39 rozvod elektriny i Pridať
distribution d'électricité
electricity distribution
      39 obsluhovanie prieplavových vrát i Pridať
actionnement des portes d'écluses
operating canal locks
      39 parkovanie automobilov (služby) i Pridať
services de parcs de stationnement
car parking
      39 skladovanie i Pridať
entreposage
storage
      39 uskladňovanie i Pridať
emmagasinage
warehousing
      39 prenájom skladísk i Pridať
location d'entrepôts
rental of warehouses
      39 lodná trajektová doprava i Pridať
transport en navire transbordeur
ferry-boat transport
      39 riečna doprava i Pridať
transport fluvial
river transport
      39 lodná preprava tovaru i Pridať
fret [transport de marchandises]
freight [shipping of goods]
      39 prenájom dopravných prostriedkov i Pridať
affrètement
freighting
      39 prenájom garáží i Pridať
location de garages
garage rental
      39 doprava ropovodom i Pridať
transport par oléoducs
transport by pipeline
      39 prenájom miest na parkovanie i Pridať
location de places de stationnement
parking place rental
      39 prenájom chladiarenských zariadení i Pridať
location de réfrigérateurs
refrigerator rental
      39 prenájom vozidiel i Pridať
location de véhicules
vehicle rental
      39 prenájom osobných vagónov i Pridať
location de voitures de train
railway coach rental
      39 prenájom nákladných vagónov i Pridať
location de wagons
railway truck rental
      39 doprava nábytku i Pridať
transport de meubles
transporting furniture
      39 doprava, preprava i Pridať
transport
transport
      39 lodná doprava i Pridať
transport en bateau
boat transport
      39 organizovanie turistickej dopravy i Pridať
organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques
arranging of transportation for travel tours
      39 osobná doprava i Pridať
transport de passagers
passenger transport
      39 pilotovanie (riadenie lietadiel) i Pridať
pilotage
piloting
      39 remorkáž i Pridať
remorquage
towing
      39 uvoľňovanie uviaznutých lodí i Pridať
renflouage de navires
refloating of ships
      39 rezervácie miesteniek na cestovanie i Pridať
réservation de places de voyage
booking of seats for travel
      39 záchranné služby i Pridať
services de sauvetage
salvaging
      39 taxislužba i Pridať
transport en taxi
taxi transport
      39 električková doprava i Pridať
services de trams
tram transport
      39 expedičné služby i Pridať
services d'expédition de fret
freight forwarding
      39 námorná doprava i Pridať
transports maritimes
marine transport
      39 doprava pancierovými vozidlami i Pridať
transport en véhicules blindés
armoured-car transport
      39 doprava cestujúcich i Pridať
transport de voyageurs
transport of travellers
      39 doprava a skladovanie odpadu i Pridať
transport et entreposage de déchets
transport and storage of waste
      39 sťahovanie i Pridať
déménagement
removal services
      39 úschova lodí a člnov i Pridať
entreposage de bateaux
boat storage
      39 sprostredkovanie nákladnej dopravy i Pridať
courtage de fret
freight brokerage
      39 sprostredkovanie dopravy i Pridať
courtage de transport
transport brokerage
      39 služby vodičov i Pridať
services de chauffeurs
chauffeur services
      39 doručovacie služby (správy alebo tovar) i Pridať
messagerie [courrier ou marchandises]
courier services [messages or merchandise]
      39 informácie o skladovaní i Pridať
mise à disposition d'informations en matière d'entreposage
providing information relating to storage services
      39 informácie o možnostiach dopravy i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de transport
providing transportation information
      39 prenájom potápačských zvonov i Pridať
location de cloches à plongée
rental of diving bells
      39 požičiavanie potápačských skafandrov i Pridať
location de scaphandres lourds
rental of diving suits
      39 prenájom skladovacích kontajnerov i Pridať
location de conteneurs d'entreposage
rental of storage containers
      39 požičiavanie nosičov na automobily i Pridať
location de galeries pour véhicules
rental of vehicle roof racks
      39 záchranné služby v doprave i Pridať
opérations de secours [transport]
rescue operations [transport]
      39 rezervácie dopravy i Pridať
réservations pour le transport
transport reservation
      39 rezervácie zájazdov i Pridať
réservations pour les voyages
travel reservation
      39 podmorské záchranné práce i Pridať
sauvetage sous-marin
underwater salvage
      39 balenie tovarov (porciovanie) i Pridať
empaquetage de marchandises
wrapping of goods
      39 doručovacie služby i Pridať
distribution du courrier
message delivery
      39 doručovanie novín a časopisov i Pridať
distribution de journaux
delivery of newspapers
      39 distribúcia tovarov na dobierku i Pridať
livraison de marchandises commandées par correspondance
delivery of goods by mail order
      39 distribúcia energie i Pridať
distribution d'énergie
distribution of energy
      39 prenájom pretekárskych vozidiel i Pridať
location de voitures de course
rental of motor racing cars
      39 prenájom pojazdných kresiel i Pridať
location de fauteuils roulants
rental of wheelchairs
      39 nakladanie a vykladanie v dokoch i Pridať
aconage
stevedoring
      39 skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov i Pridať
entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement
physical storage of electronically stored data or documents
      39 vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov) i Pridať
lancement de satellites pour des tiers
launching of satellites for others
      39 doručovanie kvetov i Pridať
livraison de fleurs
flower delivery
      39 frankovanie poštových zásielok i Pridať
affranchissement du courrier
franking of mail
      39 informácie o dopravnej premávke i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de trafic
providing traffic information
      39 prenájom mrazničiek i Pridať
location de congélateurs
rental of freezers
      39 plnenie fliaš i Pridať
mise en bouteilles
bottling services
      39 logistické služby v doprave i Pridať
services de logistique en matière de transport
transportation logistics
      39 prenájom leteckých dopravných prostriedkov i Pridať
location d'aéronefs
aircraft rental
      39 doprava nákladnými vlečnými člnmi i Pridať
transport en chaland
barge transport
      39 prenájom autokarov i Pridať
location d'autocars
motor coach rental
      39 prenájom leteckých motorov i Pridať
location de moteurs d'aéronefs
rental of aircraft engines
    Strana 1 z 2