10 erotické pomôcky, potreby a prístroje i Pridať
appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles
sexual activity apparatus, devices and articles
      10 chirurgické šijacie potreby i Pridať
matériel de suture
suture materials
      10 chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje i Pridať
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments
      10 masážne prístroje i Pridať
appareils de massage
massage apparatus
      10 ortopedické pomôcky i Pridať
articles orthopédiques
orthopaedic articles
      10 prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti i Pridať
appareils, dispositifs et articles de puériculture
apparatus, devices and articles for nursing infants
      10 umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby i Pridať
membres, yeux et dents artificiels
artificial limbs, eyes and teeth
      10 zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby i Pridať
dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées
therapeutic and assistive devices adapted for the disabled
      10 brušné pásy i Pridať
ceintures abdominales
abdominal belts
      10 hypogastrické pásy i Pridať
ceintures hypogastriques
hypogastric belts
      10 brušné korzety i Pridať
corsets abdominaux
abdominal corsets
      10 pôrodnícke matrace i Pridať
matelas pour l'accouchement
childbirth mattresses
      10 načúvacie pomôcky i Pridať
appareils de correction auditive
hearing aids
      10 naslúchadlá i Pridať
cornets acoustiques
ear trumpets
      10 chirurgické svorky i Pridať
agrafes chirurgicales
clips, surgical
      10 ihly na lekárske použitie i Pridať
aiguilles à usage médical
needles for medical purposes
      10 chirurgické šijacie ihly i Pridať
aiguilles pour sutures
suture needles
      10 pesary i Pridať
pessaires
pessaries
      10 teplovzdušné terapeutické zariadenia i Pridať
appareils thérapeutiques à air chaud
hot air therapeutic apparatus
      10 vibrátory na horúci vzduch na lekárske použitie i Pridať
vibrateurs à air chaud à usage médical
hot air vibrators for medical purposes
      10 nepremokavé posteľné plachty i Pridať
alaises
draw-sheets for sick beds
      10 plachty pre osoby postihnuté inkontinenciou i Pridať
draps pour personnes incontinentes
incontinence sheets
      10 katétre i Pridať
cathéters
catheters
      10 rádiové trubice na lekárske použitie i Pridať
ampoules radiogènes à usage médical
radium tubes for medical purposes
      10 krúžky na prerezávanie zubov i Pridať
anneaux pour calmer ou faciliter la dentition
teething rings
      10 ortopedické bandáže na kĺby i Pridať
bandages orthopédiques pour les articulations
orthopaedic bandages for joints
      10 chirurgické dlahy i Pridať
éclisses [attelles]
splints, surgical
      10 elastické obväzy i Pridať
bandages élastiques
bandages, elastic
      10 galvanické pásy na lekárske použitie i Pridať
bandes galvaniques à usage médical
galvanic belts for medical purposes
      10 röntgenové prístroje na lekárske použitie i Pridať
appareils à rayons X à usage médical
X-ray apparatus for medical purposes
      10 toaletné misy (posteľné) i Pridať
bassins hygiéniques
bed pans
      10 misky na lekárske použitie i Pridať
bassins à usage médical
basins for medical purposes
      10 pôrodné zariadenie pre rožný statok i Pridať
appareils obstétricaux pour bestiaux
obstetric apparatus for cattle
      10 dojčenské fľašky i Pridať
biberons
feeding bottles
      10 chirurgické nože i Pridať
couteaux de chirurgie
knives for surgical purposes
      10 skalpely i Pridať
scalpels
scalpels
      10 zdravotná obuv i Pridať
bottes à usage médical
boots for medical purposes
      10 dilatátory (chirurgia) i Pridať
bougies chirurgicales
surgical bougies
      10 pľuvadlá na lekárske použitie i Pridať
crachoirs à usage médical
spittoons for medical purposes
      10 katgut (chirurgické nite) i Pridať
catgut
catgut
      10 pojazdné nosidlá i Pridať
brancards roulants
stretchers, wheeled
      10 nosidlá pre pacientov i Pridať
brancards pour malades
ambulance stretchers
      10 ortopedické pomôcky i Pridať
articles orthopédiques
orthopedic articles
      10 prietržové pásy i Pridať
brayers [bandages herniaires]
trusses (hernia bandages)
      10 ortopedické vložky do topánok i Pridať
soutiens de voûtes plantaires pour articles chaussants
arch supports for footwear
      10 zvieracie kazajky i Pridať
camisoles de force
strait jackets
      10 kanyly i Pridať
canules
cannulae
      10 rukavice na lekárske použitie i Pridať
gants à usage médical
gloves for medical purposes
      10 zariadenia na výplachy a vymývanie telesných dutín i Pridať
appareils à rincer les cavités du corps
appliances for washing body cavities
      10 popruhy na lekárske použitie i Pridať
ceintures médicales
belts for medical purposes
      10 tehotenské pásy i Pridať
ceintures de grossesse
maternity belts
      10 ortopedické pásy i Pridať
ceintures orthopédiques
orthopaedic belts
      10 zubárske kreslá i Pridať
fauteuils de dentistes
dentists' armchairs
      10 kastračné pinzety i Pridať
tenailles à châtrer
castrating pincers
      10 elektricky vyhrievané vankúše na lekárske použitie i Pridať
coussins chauffés électriquement à usage médical
heating cushions, electric, for medical purposes
      10 ortopedická obuv i Pridať
chaussures orthopédiques
orthopaedic footwear
      10 umelé zuby i Pridať
dents artificielles
artificial teeth
      10 chirurgické špongie i Pridať
éponges chirurgicales
surgical sponges
      10 chirurgické prístroje a nástroje i Pridať
appareils et instruments chirurgicaux
surgical apparatus and instruments
      10 nádoby na lekárske nástroje i Pridať
trousses de médecins
instrument cases for use by doctors
      10 chirurgické nite i Pridať
fils de chirurgiens
thread, surgical
      10 anestéziologické prístroje i Pridať
appareils d'anesthésie
anaesthetic apparatus
      10 chirurgické nožnice i Pridať
ciseaux pour la chirurgie
scissors for surgery
      10 termoelektrické obklady i Pridať
compresses thermoélectriques [chirurgie]
thermo-electric compresses [surgery]
      10 chirurgické kompresory i Pridať
compresseurs [chirurgie]
compressors [surgical]
      10 kvapkadlá na lekárske použitie i Pridať
compte-gouttes à usage médical
droppers for medical purposes
      10 nože na odstraňovanie kurieho oka i Pridať
coupe-cors
corn knives
      10 zariadenia na estetickú masáž i Pridať
appareils pour massages esthétiques
esthetic massage apparatus
      10 podušky na lekárske použitie i Pridať
coussins à usage médical
cushions for medical purposes
      10 chirurgické nožiarske výrobky i Pridať
articles de coutellerie chirurgicale
surgical cutlery
      10 inkubátory na lekárske použitie i Pridať
couveuses médicales
incubators for medical purposes
      10 odmerky na lieky i Pridať
cuillers pour médicaments
spoons for administering medicine
      10 škrabky na čistenie jazyka i Pridať
cure-langue
tongue scrapers
      10 špáradlá na čistenie uší i Pridať
cure-oreilles
ear picks
      10 vrtáky na zubárske frézky i Pridať
fraises à usage dentaire
dental burs
      10 zubárske prístroje a nástroje i Pridať
appareils et instruments dentaires
dental apparatus and instruments
      10 čapy na umelé zuby i Pridať
pivots dentaires
pins for artificial teeth
      10 umelé chrupy i Pridať
dentiers
dentures
      10 lancety i Pridať
lancettes
lancets
      10 zubárske zrkadlá i Pridať
miroirs pour dentistes
mirrors for dentists
      10 náprstky (chrániče na prsty) na lekárske použitie i Pridať
doigtiers à usage médical
finger guards for medical purposes
      10 injekčné striekačky i Pridať
bocks à injections
syringes for injections
      10 drenážne trubice na lekárske použitie i Pridať
drains à usage médical
drainage tubes for medical purposes
      10 termofory na lekárske použitie i Pridať
poches à eau à usage médical
water bags for medical purposes
      10 rádiologické clony na lekárske použitie i Pridať
écrans radiologiques à usage médical
radiology screens for medical purposes
      10 elektrokardiogramy i Pridať
électrocardiographes
electrocardiographs
      10 sondy na lekárske použitie i Pridať
sondes à usage médical
probes for medical purposes
      10 pumpy na lekárske použitie i Pridať
pompes à usage médical
pumps for medical purposes
      10 prístroje na vykonávanie krvných skúšok i Pridať
appareils pour l'analyse du sang
blood testing apparatus
      10 lekárske alebo zubolekárske kreslá i Pridať
fauteuils à usage médical ou dentaire
armchairs for medical or dental purposes
      10 fľaštičky na podávanie kvapiek na lekárske použitie i Pridať
flacons compte-gouttes à usage médical
dropper bottles for medical purposes
      10 pôrodnícke kliešte i Pridať
forceps
forceps
      10 galvanické terapeutické zariadenia i Pridať
appareils thérapeutiques galvaniques
galvanic therapeutic appliances
      10 masážne rukavice i Pridať
gants pour massages
gloves for massage
      10 gastroskopy i Pridať
gastroscopes
gastroscopes
      10 vrecúška s ľadom na lekárske použitie i Pridať
sacs à glace à usage médical
ice bags for medical purposes
      10 hematometre i Pridať
hémocytomètres
haemocytometers
      10 vodné postele na lekárske použitie i Pridať
lits à eau à usage médical
waterbeds for medical purposes
      10 hypodermické (podkožné) injekcie i Pridať
seringues hypodermiques
hypodermic syringes
      10 podbruškové vatované ochranné vložky i Pridať
pelotes hypogastriques
abdominal pads
    Strana 1 z 3