39 balenie a skladovanie tovarov i Pridať
emballage et entreposage de marchandises
packaging and storage of goods
           39 doprava i Pridať
transport
transport
           39 organizovanie ciest i Pridať
organisation de voyages
travel arrangement
           39 sprevádzanie turistov i Pridať
accompagnement de voyageurs
escorting of travellers
           39 zásobovanie vodou i Pridať
approvisionnement en eau
water supplying
           39 letecká doprava i Pridať
transports aériens
air transport
           39 prevoz sanitkou i Pridať
transport en ambulance
ambulance transport
           39 odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách i Pridať
services de remorquage en cas de pannes de véhicules
vehicle breakdown towing services
           39 prenájom automobilov i Pridať
location de voitures
car rental
           39 automobilová doprava i Pridať
transport en automobile
car transport
           39 autobusová doprava i Pridať
services d'autobus
bus transport
           39 výletné lode (služby) i Pridať
services de bateaux de plaisance
pleasure boat transport
           39 prenajímanie plavidiel (člnov, lodí) i Pridať
location de bateaux
boat rental
           39 lámanie ľadu i Pridať
services de brise-glace
ice-breaking
           39 kamiónová nákladná doprava i Pridať
camionnage
hauling
           39 zachraňovanie lodí i Pridať
sauvetage de navires
salvage of ships
           39 vykladanie lodného nákladu i Pridať
services d'aconage
lighterage services
           39 doprava povozom i Pridať
charroi
carting
           39 železničná doprava i Pridať
transport en chemin de fer
railway transport
           39 požičiavanie koní na dopravu i Pridať
location de chevaux pour le transport
rental of horses for transportation purposes
           39 doručovanie balíkov i Pridať
livraison de colis
parcel delivery
           39 nosenie batožín i Pridať
portage
porterage
           39 balenie tovarov i Pridať
emballage de produits
packaging of goods
           39 sprostredkovanie námornej dopravy i Pridať
courtage maritime
shipbrokerage
           39 organizovanie turistických plavieb i Pridať
organisation de croisières
arranging of cruises
           39 turistické prehliadky (doprava) i Pridať
services de transport pour visites touristiques
transport services for sightseeing tours
           39 vykladanie nákladov i Pridať
déchargement
unloading cargo
           39 doručovanie tovarov i Pridať
livraison de marchandises
delivery of goods
           39 skladovanie tovarov (úschova) i Pridať
dépôt de marchandises
storage of goods
           39 rozvod vody i Pridať
distribution d'eau
water distribution
           39 rozvod elektriny i Pridať
distribution d'électricité
electricity distribution
           39 obsluhovanie prieplavových vrát i Pridať
actionnement des portes d'écluses
operating canal locks
           39 parkovanie automobilov (parkovacie miesta) i Pridať
services de parcs de stationnement
car park services
           39 skladovanie i Pridať
entreposage
storage
           39 uskladňovanie i Pridať
emmagasinage
warehousing
           39 prenájom skladísk i Pridať
location d'entrepôts
rental of warehouses
           39 lodná trajektová doprava i Pridať
transport en navire transbordeur
ferry-boat transport
           39 riečna doprava i Pridať
transport fluvial
river transport
           39 lodná preprava tovaru i Pridať
fret (transport de marchandises)
freight (shipping of goods)
           39 prenájom dopravných prostriedkov i Pridať
affrètement
freighting
           39 prenájom garáží i Pridať
location de garages
garage rental
           39 doprava ropovodom i Pridať
transport par oléoducs
transport by pipeline
           39 prenájom miest na parkovanie i Pridať
location de places de stationnement
parking place rental
           39 prenájom chladiarenských zariadení i Pridať
location de réfrigérateurs
refrigerator rental
           39 prenájom vozidiel i Pridať
location de véhicules
vehicle rental
           39 prenájom osobných vagónov i Pridať
location de voitures de train
railway coach rental
           39 prenájom nákladných vagónov i Pridať
location de wagons
railway truck rental
           39 doprava nábytku i Pridať
transport de meubles
transporting furniture
           39 doprava, preprava i Pridať
transport
transport
           39 lodná doprava i Pridať
transport en bateau
boat transport
           39 organizovanie turistickej dopravy i Pridať
organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques
arranging of transportation for travel tours
           39 osobná doprava i Pridať
transport de passagers
passenger transport
           39 pilotovanie (riadenie lietadiel) i Pridať
pilotage
piloting
           39 remorkáž i Pridať
remorquage
towing
           39 uvoľňovanie uviaznutých lodí i Pridať
renflouage de navires
refloating of ships
           39 rezervácie miesteniek na cestovanie i Pridať
réservation de places de voyage
booking of seats for travel
           39 záchranné služby i Pridať
services de sauvetage
salvaging
           39 taxislužba i Pridať
transport en taxi
taxi transport
           39 električková doprava i Pridať
services de trams
tram transport
           39 expedičné služby i Pridať
services d'expédition de fret
freight forwarding
           39 námorná doprava i Pridať
transports maritimes
marine transport
           39 doprava pancierovými vozidlami i Pridať
transport en véhicules blindés
armoured-car transport
           39 doprava cestujúcich i Pridať
transport de voyageurs
transport of travellers
           39 doprava a skladovanie odpadu i Pridať
transport et entreposage de déchets
transport and storage of waste
           39 sťahovanie i Pridať
déménagement
removal services
           39 úschova lodí a člnov i Pridať
entreposage de bateaux
boat storage
           39 sprostredkovanie nákladnej dopravy i Pridať
courtage de fret
freight brokerage
           39 sprostredkovanie dopravy i Pridať
courtage de transport
transport brokerage
           39 služby vodičov i Pridať
services de chauffeurs
chauffeur services
           39 doručovacie služby (správy alebo tovar) i Pridať
services de coursiers (courrier ou marchandises)
courier services (messages or merchandise)
           39 informácie o skladovaní i Pridať
mise à disposition d'informations en matière d'entreposage
providing information relating to storage services
           39 informácie o možnostiach dopravy i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de transport
providing transportation information
           39 prenájom potápačských zvonov i Pridať
location de cloches à plongée
rental of diving bells
           39 požičiavanie potápačských kombinéz i Pridať
location de scaphandres lourds
rental of diving suits
           39 prenájom skladovacích kontajnerov i Pridať
location de conteneurs d'entreposage
rental of storage containers
           39 požičiavanie nosičov na automobily i Pridať
location de galeries pour véhicules
rental of vehicle roof racks
           39 záchranné služby v doprave i Pridať
opérations de secours (transport)
rescue operations (transport)
           39 rezervácie dopravy i Pridať
réservations pour le transport
transport reservation
           39 rezervácie zájazdov i Pridať
réservations pour les voyages
travel reservation
           39 podmorské záchranné práce i Pridať
sauvetage sous-marin
underwater salvage
           39 balenie tovarov (porciovanie) i Pridať
empaquetage de marchandises
wrapping of goods
           39 doručovacie služby i Pridať
distribution du courrier
message delivery
           39 doručovanie novín a časopisov i Pridať
distribution de journaux
delivery of newspapers
           39 distribúcia tovarov na dobierku i Pridať
livraison de marchandises commandées par correspondance
delivery of goods by mail order
           39 distribúcia energie i Pridať
distribution d'énergie
distribution of energy
           39 prenájom pretekárskych vozidiel i Pridať
location de voitures de course
rental of motor racing cars
           39 prenájom pojazdných kresiel i Pridať
location de fauteuils roulants
rental of wheelchairs
           39 nakladanie a vykladanie v dokoch i Pridať
aconage
stevedoring
           39 skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov i Pridať
entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement
physical storage of electronically stored data or documents
           39 vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov) i Pridať
lancement de satellites pour des tiers
launching of satellites for others
           39 doručovanie kvetov i Pridať
livraison de fleurs
flower delivery
           39 frankovanie poštových zásielok i Pridať
affranchissement du courrier
franking of mail
           39 informácie o dopravnej premávke i Pridať
mise à disposition d'informations en matière de trafic
providing traffic information
           39 prenájom mrazničiek i Pridať
location de congélateurs
rental of freezers
           39 plnenie fliaš i Pridať
mise en bouteilles
bottling services
           39 logistické služby v doprave i Pridať
services de logistique en matière de transport
transportation logistics
           39 prenájom leteckých dopravných prostriedkov i Pridať
location d'aéronefs
aircraft rental
           39 doprava nákladnými vlečnými člnmi i Pridať
transport en chaland
barge transport
           39 prenájom autokarov i Pridať
location d'autocars
motor coach rental
           39 prenájom leteckých motorov i Pridať
location de moteurs d'aéronefs
rental of aircraft engines
    Strana 1 z 2