12 zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode i Odobrať
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
apparatus for locomotion by land, air or water
12 opierky hlavy na sedadlá automobilov i Odobrať
appuie-tête pour sièges de véhicules
head-rests for vehicle seats
12 ventily na automobilové pneumatiky i Odobrať
valves pour pneus de véhicule
valves for vehicle tyres
12 vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode i Odobrať
dispositifs pour dégager les bateaux
disengaging gear for boats
12 vyklápače (časti nákladných automobilov) i Odobrať
bennes de camions
tipping bodies for lorries
12 kapoty automobilov i Odobrať
capots de moteurs pour véhicules
hoods for vehicle engines
12 invalidné vozíky i Odobrať
fauteuils roulants
wheelchairs
12 lejacie vozíky i Odobrať
chariots de coulée
casting carriages
12 golfové vozidlá i Odobrať
voitures de golf
golf cars (vehicles)
12 podvozky vozidiel i Odobrať
châssis de véhicules
vehicle chassis
12 lodné komíny i Odobrať
cheminées de navires
funnels for ships
12 hydraulické obvody do vozidiel i Odobrať
circuits hydrauliques pour véhicules
hydraulic circuits for vehicles
12 ozubené kolesá, súkolesia na bicykle i Odobrať
engrenages pour bicyclettes
gears for bicycles
12 bicyklové motory i Odobrať
moteurs de bicyclette
bicycle motors
12 pumpy na bicyklové pneumatiky i Odobrať
pompes pour pneus de bicyclette
pumps for bicycle tyres
12 plávajúce rýpadlá i Odobrať
dragueurs (bateaux)
dredgers (boats)
12 elektromobily i Odobrať
véhicules électriques
electric vehicles