19 azbestocement i Odobrať
ciment d'amiante
asbestos cement
19 baraky, búdy i Odobrať
baraques
huts
19 smola, živica i Odobrať
poix
pitch
19 ohňovzdorné cementové omietky i Odobrať
enduits de ciment pour l'ignifugation
fireproof cement coatings
19 betónové dlaždice i Odobrať
dalles en ciment
cement slabs
19 stavebné sklo i Odobrať
verre de construction
building glass
19 bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy i Odobrať
enduits bitumineux pour toitures
bituminous coatings for roofing
19 cement na vymazávanie vysokých pecí i Odobrať
ciment pour hauts fourneaux
cement for blast furnaces