19 nekovové pomníky i Odobrať
monuments non métalliques
monuments, not of metal
19 reklamné stĺpy (nekovové) i Odobrať
colonnes d'affichage non métalliques
advertisement columns, not of metal
19 azbestocement i Odobrať
ciment d'amiante
asbestos cement
19 baraky, búdy i Odobrať
baraques
huts
19 smola, živica i Odobrať
poix
pitch
19 ohňovzdorné cementové omietky i Odobrať
enduits de ciment pour l'ignifugation
fireproof cement coatings
19 betónové dlaždice i Odobrať
dalles en ciment
cement slabs
19 bridlice i Odobrať
schistes
schists
19 stavebné sklo i Odobrať
verre de construction
building glass
19 poklopy (nekovové) i Odobrať
couvercles de trous d'homme non métalliques
manhole covers, not of metal
19 nekovové odkvapové rúry i Odobrať
tuyaux de descente non métalliques
gutter pipes, not of metal
19 nekovové vodovodné potrubia i Odobrať
conduites d'eau non métalliques
water-pipes, not of metal
19 bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy i Odobrať
enduits bitumineux pour toitures
bituminous coatings for roofing
19 cement na vymazávanie vysokých pecí i Odobrať
ciment pour hauts fourneaux
cement for blast furnaces