41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education