1 witherit i Odobrať
withérite
witherite
41 filmové štúdiá i Odobrať
services de studios de cinéma
movie studio services
41 organizovanie a vedenie kongresov i Odobrať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Odobrať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes