41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Odobrať
enseignement par correspondance
correspondence courses
41 telesná výchova i Odobrať
services d'éducation physique
physical education
41 školenia i Odobrať
instruction
instruction services
41 požičovne kníh (knižnice) i Odobrať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
41 poskytovanie športovísk i Odobrať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
41 služby pojazdných knižníc i Odobrať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 nahrávacie štúdiá (služby) i Odobrať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 internátne školy i Odobrať
enseignement en pensionnat
boarding school education
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education
41 titulkovanie i Odobrať
sous-titrage
subtitling