41 športová a kultúrna činnosť i Odobrať
activités sportives et culturelles
sporting and cultural activities
41 zábava i Odobrať
divertissement
entertainment
41 akadémie (vzdelávanie) i Odobrať
académies (éducation)
academies (education)
41 zábava i Odobrať
services de divertissement
entertainment services
41 služby estrádnych umelcov i Odobrať
services d'artistes de spectacles
entertainer services
41 korešpondenčné vzdelávacie kurzy i Odobrať
enseignement par correspondance
correspondence courses
41 telesná výchova i Odobrať
services d'éducation physique
physical education
41 rozhlasová zábava i Odobrať
divertissement radiophonique
radio entertainment
41 školenia i Odobrať
instruction
instruction services
41 požičiavanie kinematografických filmov i Odobrať
location de films cinématographiques
rental of motion pictures
41 požičovne kníh (knižnice) i Odobrať
services de bibliothèques de prêt
lending library services
41 tvorba rozhlasových a televíznych programov i Odobrať
production d'émissions de radio et de télévision
production of radio and television programmes
41 tvorba divadelných alebo iných predstavení i Odobrať
production de spectacles
production of shows
41 televízna zábava i Odobrať
divertissement télévisé
television entertainment
41 poskytovanie športovísk i Odobrať
mise à disposition d'installations sportives
providing sports facilities
41 služby pojazdných knižníc i Odobrať
services de bibliothèques itinérantes
mobile library services
41 organizovanie a vedenie konferencií i Odobrať
organisation et conduite de conférences
arranging and conducting of conferences
41 skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) i Odobrať
services d'examens pédagogiques
educational examination
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 organizovanie živých vystúpení i Odobrať
représentation de spectacles
presentation of live performances
41 organizovanie športových súťaží i Odobrať
organisation de compétitions sportives
organization of sports competitions
41 praktický výcvik (ukážky) i Odobrať
formation pratique (démonstration)
practical training (demonstration)
41 nahrávacie štúdiá (služby) i Odobrať
services de studios d'enregistrement
recording studio services
41 požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov) i Odobrať
location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules
rental of sports equipment, except vehicles
41 prenájom štadiónov i Odobrať
location de stades
rental of stadium facilities
41 požičiavanie videopások i Odobrať
location de bandes vidéo
rental of videotapes
41 tábory na športové sústredenia i Odobrať
services de camps sportifs
sport camp services
41 internátne školy i Odobrať
enseignement en pensionnat
boarding school education
41 postsynchronizácia, dabing i Odobrať
postsynchronisation
dubbing
41 náboženská výchova i Odobrať
éducation religieuse
religious education
41 organizovanie predstavení (manažérske služby) i Odobrať
organisation de spectacles (services d'imprésarios)
organization of shows (impresario services)
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Odobrať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
41 titulkovanie i Odobrať
sous-titrage
subtitling
41 fotografické reportáže i Odobrať
reportages photographiques
photographic reporting