18 obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá i Odobrať
colliers, laisses et vêtements pour animaux
collars, leashes and clothing for animals
18 alpinistické palice i Odobrať
bâtons d'alpinistes
alpenstocks
18 zvieracie kože i Odobrať
peaux d'animaux
animal skins
18 kožené vôdzky i Odobrať
laisses
leather leashes
18 peňaženky i Odobrať
bourses
purses
18 uzdy (konský postroj) i Odobrať
bridons
bridoons
18 obaly na hudobné nástroje i Odobrať
porte-musique
music cases
18 palice na dáždniky i Odobrať
cannes de parapluies
umbrella sticks
18 kostry dáždnikov a slnečníkov i Odobrať
carcasses de parapluies ou de parasols
frames for umbrellas or parasols
18 poľovnícke tašky (torby) i Odobrať
gibecières
game bags (hunting accessories)
18 školské tašky (aktovky) i Odobrať
serviettes d'écoliers
school bags
18 kožené škatule na klobúky i Odobrať
boîtes à chapeaux en cuir
hat boxes of leather
18 konské chomúty i Odobrať
colliers de chevaux
horse collars
18 kozinka i Odobrať
chevreau
kid
18 kožené šnúrky i Odobrať
cordons en cuir
leather cord
18 remienky na korčule i Odobrať
courroies de patins
straps for skates
18 remienky na korčule i Odobrať
courroies de patins
straps for skates
18 kožené remienky i Odobrať
lanières de cuir
leather straps
18 kožené ozdoby na nábytok i Odobrať
garnitures de cuir pour meubles
leather trimmings for furniture
18 dáždniky i Odobrať
parapluies
umbrellas
18 tašky na nosenie detí i Odobrať
porte-bébés hamac
sling bags for carrying infants
18 tašky na náradie (prázdne) i Odobrať
sacoches à outils vides
tool bags, empty
18 biče i Odobrať
fouets
whips
18 nákolenníky pre kone i Odobrať
genouillères pour chevaux
knee-pads for horses
18 prikrývky pre zvieratá i Odobrať
couvertures (habits) pour animaux
covers for animals
18 postroje pre zvieratá i Odobrať
harnais pour animaux
harness for animals
18 klapky na oči (konský postroj) i Odobrať
œillères (harnachement)
blinkers (harness)
18 plecniaky i Odobrať
sacs à dos
rucksacks
18 ohlávky i Odobrať
licous
halters
18 rukoväte vychádzkových palíc i Odobrať
poignées de cannes
walking stick handles
18 korbáče (biče) i Odobrať
martinets (fouets)
cat o' nine tails
18 kožené remienky na bradu i Odobrať
mentonnières (bandes en cuir)
chin straps, of leather
18 rámy na tašky (konštrukcie) i Odobrať
armatures de sacs (parties structurelles de sacs)
frames for bags (structural parts of bags)
18 kožušiny (kože zvierat) i Odobrať
pelleteries (peaux d'animaux)
fur-skins
18 náprsné tašky i Odobrať
portefeuilles
pocket wallets
18 nákupné tašky na kolieskach i Odobrať
cabas à roulettes
wheeled shopping bags
18 opätovne použiteľné nákupné tašky i Odobrať
sacs à provisions réutilisables
reusable shopping bags
18 opraty i Odobrať
guides (rênes)
reins
18 horolezecké plecniaky i Odobrať
sacs d'alpinistes
bags for climbers
18 plážové tašky i Odobrať
sacs de plage
beach bags
18 kabelky i Odobrať
sacs à main
handbags
18 cestovné tašky i Odobrať
sacs de voyage
travelling bags
18 kožené popruhy i Odobrať
sangles de cuir
girths of leather
18 jazdecké sedlá i Odobrať
selles pour chevaux
riding saddles
18 aktovky (kožená galantéria) i Odobrať
serviettes (maroquinerie)
briefcases
18 kufre i Odobrať
valises
suitcases
18 jelenica (nie na čistenie) i Odobrať
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage
chamois leather, other than for cleaning purposes
18 kožené náramenné pásy i Odobrať
bandoulières en cuir
shoulder belts (straps) of leather
20 lavičky (nábytok) i Odobrať
bancs (meubles)
benches (furniture)
20 kozubové zásteny (nábytok) i Odobrať
écrans de cheminée (mobilier)
screens for fireplaces (furniture)
21 čistiace potreby i Odobrať
matériel de nettoyage
articles for cleaning purposes
21 hrebene a špongie i Odobrať
peignes et éponges
combs and sponges
21 kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov i Odobrať
brosses, à l'exception des pinceaux
brushes, except paintbrushes
21 sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar) i Odobrať
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de construction
unworked or semi-worked glass, except building glass
21 krúžky na hydinu i Odobrať
anneaux pour la volaille
poultry rings
21 vaničky pre vtáky* i Odobrať
baignoires d'oiseaux*
bird baths*
21 mechanické metly i Odobrať
balais mécaniques
carpet sweepers
21 sklené banky (nádoby) i Odobrať
ballons en verre (récipients)
glass flasks (containers)
21 nádržky i Odobrať
bassins (récipients)
basins (receptacles)
21 súpravy kuchynského riadu* i Odobrať
batteries de cuisine*
cooking pot sets
21 poháre, šálky, hrnčeky na pitie i Odobrať
récipients à boire
drinking vessels
21 dózy na čaj i Odobrať
boîtes à thé
tea caddies
21 obuváky i Odobrať
tire-bottes
boot jacks
21 tepelne izolované fľaše (termosky) i Odobrať
bouteilles isolantes
insulating flasks
21 kovové ražne na prípravu jedál i Odobrať
brochettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson
cooking skewers of metal
21 materiál na kefárske výrobky i Odobrať
matériaux pour la brosserie
material for brush-making
21 kadidelnice i Odobrať
brûle-parfums
perfume burners
21 tepelnoizolačné nádoby (termosky) i Odobrať
récipients calorifuges
heat-insulated containers
21 kotlík (hrniec) i Odobrať
chaudrons
cauldrons
21 kefy na obuv i Odobrať
brosses à chaussures
shoe brushes
21 korytá na kŕmenie zvierat i Odobrať
mangeoires pour animaux
mangers for animals
21 hrebene* i Odobrať
peignes*
combs*
21 handry na čistenie i Odobrať
torchons (chiffons) de nettoyage
cloths (rags) for cleaning
21 leštičky na vosk (nie elektrické) i Odobrať
cireuses (appareils non électriques)
apparatus for wax-polishing, non-electric
21 kotlíky na ohrievanie lepidla, gleja i Odobrať
pots à colle
glue-pots
21 cedidlá pre domácnosť i Odobrať
passoires à usage domestique
strainers for household purposes
21 poťahy na žehliace dosky (tvarované) i Odobrať
housses pour planches à repasser
ironing board covers, shaped
21 sitá pre domácnosť i Odobrať
tamis (ustensiles de ménage)
sieves (household utensils)
21 kuchynské hrnce i Odobrať
marmites non électriques
cooking pots, non-electric
41 zábavné parky i Odobrať
services de parcs d'attractions
amusement park services
41 požičiavanie zvukových nahrávok i Odobrať
location d'enregistrements sonores
rental of sound recordings
41 prenájom videorekordérov i Odobrať
location de magnétoscopes
rental of video cassette recorders
41 prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií i Odobrať
location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios
41 online vydávanie elektronických kníh a časopisov i Odobrať
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques
online publication of electronic books and journals
41 elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby) i Odobrať
micro-édition
electronic desktop publishing