41 filmové štúdiá i Odobrať
services de studios de cinéma
movie studio services
41 cirkusové predstavenia i Odobrať
représentation de spectacles de cirque
presentation of circus performances
41 organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží i Odobrať
organisation de concours (éducation ou divertissement)
organization of competitions (education or entertainment)
41 organizovanie a vedenie kongresov i Odobrať
organisation et conduite de congrès
arranging and conducting of congresses
41 poskytovanie golfových ihrísk i Odobrať
mise à disposition de parcours de golf
providing golf facilities
41 poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie i Odobrať
mise à disposition d'informations en matière de récréation
providing information relating to recreational activities
41 organizovanie a vedenie seminárov i Odobrať
organisation et conduite de séminaires
arranging and conducting of seminars
41 písanie textov scenárov nie na reklamné účely i Odobrať
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires
scriptwriting, other than for advertising purposes
41 hudobné skladateľské služby i Odobrať
services de composition musicale
music composition services