32 nealkoholické nápoje i Odobrať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
32 nealkoholické ovocné výťažky i Odobrať
extraits de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit extracts
32 vody (nápoje) i Odobrať
eaux [boissons]
waters [beverages]
32 zeleninové džúsy (nápoje) i Odobrať
jus végétaux [boissons]
vegetable juices [beverages]
32 sladina (výluh sladu) i Odobrať
moût de malt
malt wort
32 sóda i Odobrať
sodas
soda water
32 šerbety (nápoje) i Odobrať
sorbets [boissons]
sherbets [beverages]
32 paradajkový džús (nápoj) i Odobrať
jus de tomates [boissons]
tomato juice [beverage]
32 nealkoholické aperitívy i Odobrať
apéritifs sans alcool
aperitifs, non-alcoholic
32 nealkoholický jablkový mušt i Odobrať
jus de pommes
cider, non-alcoholic
32 nealkoholické nápoje s aloou pravou i Odobrať
boissons sans alcool à l'aloe vera
aloe vera drinks, non-alcoholic
32 pivové koktaily i Odobrať
cocktails à base de bière
beer-based cocktails
32 proteínové nápoje pre športovcov i Odobrať
boissons protéinées pour sportifs
protein-enriched sports beverages
32 ryžové nápoje, nie náhradky mlieka i Odobrať
boissons à base de riz, autres que succédanés de lait
rice-based beverages, other than milk substitutes
32 nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou i Odobrať
boissons sans alcool aromatisées au thé
non-alcoholic beverages flavoured with tea
45 nočné stráženie i Odobrať
services d'agences de surveillance nocturne
night guard services
45 obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov i Odobrať
services d'occupation de logements en l'absence des habitants
house sitting
45 pátranie po minulosti osôb i Odobrať
investigations sur les antécédents de personnes
personal background investigations
45 arbitrážne služby i Odobrať
services d'arbitrage
arbitration services
45 spravovanie autorských práv i Odobrať
gérance de droits d'auteur
copyright management
45 udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby) i Odobrať
concession de licences de logiciels [services juridiques]
licensing of computer software [legal services]
45 plánovanie a príprava svadobných obradov i Odobrať
planification et préparation de cérémonies de mariage
planning and arranging of wedding ceremonies
45 online služby sociálnych sietí i Odobrať
services de réseautage social en ligne
online social networking services
45 udeľovanie licencií (právne služby) na vydávanie softvéru i Odobrať
concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels
licensing [legal services] in the framework of software publishing