32 nealkoholické nápoje i Odobrať
boissons sans alcool
non-alcoholic beverages
32 nealkoholické ovocné výťažky i Odobrať
extraits de fruits sans alcool
non-alcoholic fruit extracts
32 sladina (výluh sladu) i Odobrať
moût de malt
malt wort
32 nealkoholické aperitívy i Odobrať
apéritifs sans alcool
aperitifs, non-alcoholic
32 nealkoholické nápoje s aloou pravou i Odobrať
boissons sans alcool à l'aloe vera
aloe vera drinks, non-alcoholic
32 proteínové nápoje pre športovcov i Odobrať
boissons protéinées pour sportifs
protein-enriched sports beverages
45 nočné stráženie i Odobrať
services d'agences de surveillance nocturne
night guard services
45 pátranie po minulosti osôb i Odobrať
investigations sur les antécédents de personnes
personal background investigations
45 udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby) i Odobrať
concession de licences de logiciels [services juridiques]
licensing of computer software [legal services]
45 plánovanie a príprava svadobných obradov i Odobrať
planification et préparation de cérémonies de mariage
planning and arranging of wedding ceremonies