8 ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) i Odobrať
outils et instruments à main à fonctionnement manuel
hand tools and implements, hand-operated
8 brúsne kamene i Odobrať
pierres à aiguiser
sharpening stones
8 vyvrtávacie tyče (ručné nástroje) i Odobrať
barres d'alésage [outils]
cutter bars [hand tools]
8 výstružníky i Odobrať
alésoirs
reamers
8 nadstavce na závitníky i Odobrať
allonges de vilebrequins pour tarauds
extension pieces for braces for screw taps
8 boxery (zbrane) i Odobrať
coups-de-poing
punch rings [knuckle dusters]
8 oblúkové píly i Odobrať
scies à archet
bow saws
8 vyťahovače klincov na ručný pohon i Odobrať
arrache-clous actionnés manuellement
nail extractors, hand-operated
8 nožnice na strihanie fúzov a brady i Odobrať
tondeuses pour la coupe de la barbe
beard clippers
8 ručné vŕtačky i Odobrať
perceuses à main actionnées manuellement
hand drills, hand-operated
8 nástroje na značkovanie rožného statku i Odobrať
instruments à marquer les bestiaux
livestock marking tools
8 vyťahovače klincov (ručné nástroje) i Odobrať
pieds-de-biche [outils]
nail drawers [hand tools]
8 hoblíky (ručné nástroje) i Odobrať
boutoirs [outils]
paring irons [hand tools]
8 nožnice* i Odobrať
ciseaux*
scissors*
8 čakany i Odobrať
pioches
pickaxes
8 valchy (ručné nástroje) i Odobrať
chasses [outils]
fullers [hand tools]
8 rámy na ručné píly i Odobrať
châssis de scies à main
frames for handsaws
8 kliešte na kučeravenie vlasov i Odobrať
fers à friser
curling tongs
8 perforovačky (ručné nástroje) i Odobrať
perforateurs [outils]
perforating tools [hand tools]
8 rohatky so západkou (ručné nástroje) i Odobrať
cliquets [outils]
ratchets [hand tools]
8 oselníky i Odobrať
coffins
whetstone holders
8 ručné nástroje a náradie na ručný pohon i Odobrať
outils à main actionnés manuellement
hand tools, hand-operated
8 rezačky rúrok (ručné nástroje) i Odobrať
coupe-tube [outils]
tube cutters [hand tools]
8 nožiarsky tovar* i Odobrať
coutellerie*
cutlery*
8 obťahovacie remene na britvy i Odobrať
cuirs à rasoir
razor strops
8 ručné zápustky, kovadlá i Odobrať
étampes [outils]
stamping-out tools [hand tools]
8 lopatky na sadenie alebo presádzanie i Odobrať
déplantoirs
trowels [gardening]
8 nástroje na ostrenie i Odobrať
affiloirs
stropping instruments
8 nože na čistenie rýb od šupín i Odobrať
écaillères [couteaux]
scaling knives
38 telekomunikačné služby i Odobrať
services de télécommunication
telecommunications services
38 televízne vysielanie i Odobrať
télédiffusion
television broadcasting
38 telegrafická komunikácia i Odobrať
communications télégraphiques
communications by telegrams
38 telefonická komunikácia i Odobrať
communications téléphoniques
communications by telephone
38 komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov i Odobrať
communications par terminaux d'ordinateurs
communications by computer terminals
38 prenájom prístrojov na prenos správ i Odobrať
location d'appareils pour la transmission de messages
rental of message sending apparatus
38 prenájom telekomunikačných prístrojov i Odobrať
location d'appareils de télécommunication
rental of telecommunication equipment
38 telekonferenčné služby i Odobrať
services de téléconférences
teleconferencing services
38 prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí i Odobrať
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux
rental of access time to global computer networks
38 online posielanie pohľadníc i Odobrať
transmission de cartes de vœux en ligne
transmission of greeting cards online
38 prenos digitálnych súborov i Odobrať
transmission de fichiers numériques
transmission of digital files
38 kontinuálny prenos dát (streaming) i Odobrať
transmission de données en flux continu [streaming]
streaming of data
38 prenos digitálnych nahrávok (podcastov) i Odobrať
transmission de podcasts
transmission of podcasts