8 bodné a sečné zbrane i Odobrať
armes blanches
side arms, except firearms
8 nožiarsky tovar a príbory i Odobrať
coutellerie, fourchettes et cuillers
cutlery
8 ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) i Odobrať
outils et instruments à main à fonctionnement manuel
hand tools and implements, hand-operated
8 brúsne nástroje i Odobrať
instruments à main pour abraser
abrading instruments [hand instruments]
8 brúsne kamene i Odobrať
pierres à aiguiser
sharpening stones
8 obťahovacie remene i Odobrať
cuirs à aiguiser
leather strops
8 šidlá i Odobrať
alênes
awls
8 vyvrtávacie tyče (ručné nástroje) i Odobrať
barres d'alésage [outils]
cutter bars [hand tools]
8 výstružníky i Odobrať
alésoirs
reamers
8 objímky výstružníkov i Odobrať
manchons d'alésoirs
reamer sockets
8 nadstavce na závitníky i Odobrať
allonges de vilebrequins pour tarauds
extension pieces for braces for screw taps
8 špachtle, stierky (ručné náradie) i Odobrať
spatules [outils]
spatulas [hand tools]
8 boxery (zbrane) i Odobrať
coups-de-poing
punch rings [knuckle dusters]
8 uholníky (ručné nástroje) i Odobrať
équerres [outils]
squares [hand tools]
8 nástroje a náradie na sťahovanie kože zvierat i Odobrať
instruments et outils pour dépouiller des animaux
instruments and tools for skinning animals
8 prstencové závitorezné hlavy i Odobrať
filières annulaires
annular screw plates
8 oblúkové píly i Odobrať
scies à archet
bow saws
8 bodné a sečné zbrane i Odobrať
armes blanches
side arms, other than firearms
8 vyťahovače klincov na ručný pohon i Odobrať
arrache-clous actionnés manuellement
nail extractors, hand-operated
8 bodáky i Odobrať
baïonnettes
bayonets
8 nožnice na strihanie fúzov a brady i Odobrať
tondeuses pour la coupe de la barbe
beard clippers
8 ručné vŕtačky i Odobrať
perceuses à main actionnées manuellement
hand drills, hand-operated
8 drážkovacie sekery i Odobrať
bisaiguës
mortise axes
8 nástroje na značkovanie rožného statku i Odobrať
instruments à marquer les bestiaux
livestock marking tools
8 strihače, strihacie strojčeky na dobytok i Odobrať
tondeuses pour le bétail
cattle shearers
8 vyťahovače klincov (ručné nástroje) i Odobrať
pieds-de-biche [outils]
nail drawers [hand tools]
8 ocieľky na brúsenie nožov i Odobrať
fusils à aiguiser
sharpening steels
8 nitovacie kladivá (ručné nástroje) i Odobrať
bouterolles [outils]
riveting hammers [hand tools]
8 hoblíky (ručné nástroje) i Odobrať
boutoirs [outils]
paring irons [hand tools]
8 nožnice* i Odobrať
ciseaux*
scissors*
8 rydlá (ručné nástroje) i Odobrať
burins
graving tools [hand tools]
8 čakany i Odobrať
pioches
pickaxes
8 kovové škárovačky i Odobrať
fers à calfater
caulking irons
8 vreckové nožíky i Odobrať
canifs
penknives
8 lupienkové píly i Odobrať
scies à chantourner
jig-saws
8 obojručné nože i Odobrať
planes
drawing knives
8 prierazníky i Odobrať
chasse-pointes
nail punches
8 valchy (ručné nástroje) i Odobrať
chasses [outils]
fullers [hand tools]
8 lovecké nože i Odobrať
couteaux de chasse
hunting knives
8 rámy na ručné píly i Odobrať
châssis de scies à main
frames for handsaws
8 pílky (ručné náradie) i Odobrať
scies [outils]
saws [hand tools]
8 obuvnícke kopytá i Odobrať
formes pour chaussures [outils de cordonniers]
lasts [shoemakers' hand tools]
8 kliešte na kučeravenie vlasov i Odobrať
fers à friser
curling tongs
8 čepele nožníc i Odobrať
lames de cisailles
shear blades
8 perforovačky (ručné nástroje) i Odobrať
perforateurs [outils]
perforating tools [hand tools]
8 montážne kľúče (ručné nástroje) i Odobrať
clés [outils]
spanners [hand tools]
8 rohatky so západkou (ručné nástroje) i Odobrať
cliquets [outils]
ratchets [hand tools]
8 rezače závitov (ručné nástroje) i Odobrať
filières [outils]
dies [hand tools]
8 priebojníky i Odobrať
perçoirs
borers
8 oselníky i Odobrať
coffins
whetstone holders
8 vidličky i Odobrať
fourchettes
table forks
8 hoblíky i Odobrať
rabots
planes
8 ručné nástroje a náradie na ručný pohon i Odobrať
outils à main actionnés manuellement
hand tools, hand-operated
8 kliešte na nechty i Odobrať
pinces à ongles
nail nippers
8 rezačky rúrok (ručné nástroje) i Odobrať
coupe-tube [outils]
tube cutters [hand tools]
8 rezačky i Odobrať
coupoirs*
cutters*
8 mäsiarske nože i Odobrať
couperets
cleavers
8 nožiarsky tovar* i Odobrať
coutellerie*
cutlery*
8 lyžice* i Odobrať
cuillers*
spoons*
8 lyžice (ručné náradie) i Odobrať
cuillers [outils]
ladles [hand tools]
8 obťahovacie remene na britvy i Odobrať
cuirs à rasoir
razor strops
8 pečatidlá (ručné nástroje) i Odobrať
estampes [outils]
stamps [hand tools]
8 ručné zápustky, kovadlá i Odobrať
étampes [outils]
stamping-out tools [hand tools]
8 ručné frézy i Odobrať
fraises [outils]
milling cutters [hand tools]
8 lopatky na sadenie alebo presádzanie i Odobrať
déplantoirs
trowels [gardening]
8 prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon i Odobrať
appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés manuellement
apparatus for destroying plant parasites, hand-operated
8 sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov) i Odobrať
diamants de vitriers [parties d'outils à main]
glaziers' diamonds [parts of hand tools]
8 rozpínačky (ručné náradie) i Odobrať
mandrins [outils]
expanders [hand tools]
8 nástroje na ostrenie i Odobrať
affiloirs
stropping instruments
8 nástroje na ostrenie čepelí i Odobrať
instruments pour le repassage des lames
blade sharpening instruments
8 nože na čistenie rýb od šupín i Odobrať
écaillères [couteaux]
scaling knives
8 ručné plečky i Odobrať
échardonnoirs
thistle extractors [hand tools]
8 záhradnícke nožnice i Odobrať
sécateurs
pruning scissors
8 klieštiky i Odobrať
pinces à envies
cuticle tweezers
8 epilačné pinzety i Odobrať
pinces à épiler
hair-removing tweezers
8 tesárske vrtáky i Odobrať
esserets
carpenters' augers
38 telekomunikačné služby i Odobrať
services de télécommunication
telecommunications services
38 rozhlasové vysielanie i Odobrať
radiodiffusion
radio broadcasting
38 posielanie správ i Odobrať
transmission de messages
message sending
38 televízne vysielanie i Odobrať
télédiffusion
television broadcasting
38 posielanie telegramov i Odobrať
transmission de télégrammes
transmission of telegrams
38 telegrafická komunikácia i Odobrať
communications télégraphiques
communications by telegrams
38 telefonické služby i Odobrať
services de téléphonie
telephone services
38 telefonická komunikácia i Odobrať
communications téléphoniques
communications by telephone
38 telexové služby i Odobrať
services télex
telex services
38 vysielanie káblovej televízie i Odobrať
télédiffusion par câble
cable television broadcasting
38 komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov i Odobrať
communications par terminaux d'ordinateurs
communications by computer terminals
38 prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov i Odobrať
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur
computer aided transmission of messages and images
38 faxové prenosy i Odobrať
transmission de télécopies
facsimile transmission
38 informácie v oblasti telekomunikácií i Odobrať
mise à disposition d'informations en matière de télécommunications
providing information in the field of telecommunications
38 prenájom prístrojov na prenos správ i Odobrať
location d'appareils pour la transmission de messages
rental of message sending apparatus
38 prenájom faxových prístrojov i Odobrať
location de télécopieurs
rental of facsimile apparatus
38 prenájom telekomunikačných prístrojov i Odobrať
location d'appareils de télécommunication
rental of telecommunication equipment
38 prenájom telefónov i Odobrať
location de téléphones
rental of telephones
38 elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby) i Odobrať
services d'affichage électronique [télécommunications]
electronic bulletin board services [telecommunications services]
38 poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete i Odobrať
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial
providing telecommunications connections to a global computer network
38 služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie) i Odobrať
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
telecommunications routing and junction services
38 telekonferenčné služby i Odobrať
services de téléconférences
teleconferencing services
38 prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí i Odobrať
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux
rental of access time to global computer networks
38 poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy i Odobrať
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat
providing telecommunication channels for teleshopping services
38 poskytovanie prístupu do databáz i Odobrať
fourniture d'accès à des bases de données
providing access to databases
38 online posielanie pohľadníc i Odobrať
transmission de cartes de vœux en ligne
transmission of greeting cards online
38 prenos digitálnych súborov i Odobrať
transmission de fichiers numériques
transmission of digital files
38 bezdrôtové vysielanie i Odobrať
services de diffusion sans fil
wireless broadcasting
38 kontinuálny prenos dát (streaming) i Odobrať
transmission de données en flux continu [streaming]
streaming of data
38 rádiová komunikácia i Odobrať
communications radiophoniques
radio communications
38 prenos digitálnych nahrávok (podcastov) i Odobrať
transmission de podcasts
transmission of podcasts
38 prenájom smartfónov i Odobrať
location d'ordiphones (smartphones)
rental of smartphones