34 zásobníky plynu do zapaľovačov i Odobrať
réservoirs à gaz pour briquets
gas containers for cigar lighters
34 knôty do cigaretových zapaľovačov i Odobrať
mèches conçues pour briquets à cigarette
wicks adapted for cigarette lighters