Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Triedy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Informácie a kontakty

Informácie
Názov služby: Elektronický zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Verzia: 1.3, 29.11.2022
Použitý triednik: NCL(11-2022), obsahujúci 9918 odborných výrazov v slovenskom jazyku.
Prístupnosť: Služba využíva technológie HTML (aj prvok IFRAME), CSS, JavaScript a pod. Služba je funkčná v aktuálnych verziách moderných webových prehliadačoch, ako sú Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.
Kontakty
E-mail: E-mail
Požiadavky, námety a problémy: Požiadavky na rozvoj, námety na zlepšenie a zistené problémy je možné zaslať e-mailom.
Na stiahnutie
Žiadosť o zápis OZ do registra: Stiahnuť dokument:
- PDF formát (800 KB)
- RTF formát (400 KB)
 
I n š t r u k c i e

Stránka obsahuje informácie o službe.


Správnu funkčnosť služby zabezpečte podľa bodu "Prístupnosť".


E-mail slúži na zasielanie otázok a oznamovanie prípadných chýb.