Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hromadné overenie správnosti vlastných výrazov a ich oprava, export do TXT súboru

Výrazy na overenie
Výrazy určené na overenie:
    

 
Inštrukcie

Zadajte výrazy určené na hromadné overenie správnosti. Jednotlivé výrazy musia byť všetky oddelené bodkočiarkou, alebo uvedené v samostatných riadkoch.
TOAST MESSAGE