9 hasiace prístroje i Pridať
extincteurs
fire-extinguishing apparatus
           9 mechanizmy mincových prístrojov i Pridať
mécanismes pour appareils à prépaiement
mechanisms for coin-operated apparatus
           9 nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá i Pridať
supports enregistrés, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges
recorded media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media
           9 počítače a periférne zariadenia počítačov i Pridať
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs
computers and computer peripheral devices
           9 potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou i Pridať
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique
diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming
           9 prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu i Pridať
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
           9 prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov i Pridať
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données
apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data
           9 registračné pokladnice, počítacie zariadenia i Pridať
caisses enregistreuses, dispositifs de calcul
cash registers, calculating devices
           9 vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie i Pridať
appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement
scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments
           9 elektrické cievky i Pridať
bobines électriques
coils, electric
           9 urýchľovače častíc i Pridať
accélérateurs de particules
particle accelerators
           9 reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám i Pridať
articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents
reflective articles for wear, for the prevention of accidents
           9 osobné ochranné prostriedky proti nehodám i Pridať
dispositifs de protection personnelle contre les accidents
protection devices for personal use against accidents
           9 ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy i Pridať
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu
clothing for protection against accidents, irradiation and fire
           9 elektrické batérie do automobilov i Pridať
accumulateurs électriques pour véhicules
batteries, electric, for vehicles
           9 akumulátorové nádoby i Pridať
bacs d'accumulateurs
battery jars
           9 skrine akumulátorov i Pridať
caisses d'accumulateurs
battery boxes
           9 hustomery elektrolytu batérií i Pridať
pèse-acide pour accumulateurs
acidimeters for batteries
           9 hydrometre, vodomery i Pridať
hydromètres
hydrometers
           9 platne akumulátorov i Pridať
plaques pour accumulateurs électriques
plates for batteries
           9 výstražné píšťalky i Pridať
avertisseurs à sifflet d'alarme
whistle alarms
           9 zvukové signálne zariadenia i Pridať
avertisseurs acoustiques
acoustic alarms
           9 akustické vedenia i Pridať
conduits acoustiques
acoustic conduits
           9 gramofónové platne i Pridať
disques acoustiques
phonograph records
           9 hovorové rúry (lodné) i Pridať
porte-voix
speaking tubes
           9 aktinometre i Pridať
actinomètres
actinometers
           9 sčítavacie stroje i Pridať
machines à additionner
adding machines
           9 aerometre i Pridať
aéromètres
aerometers
           9 zväčšovacie prístroje (fotografia) i Pridať
appareils pour agrandissements (photographie)
enlarging apparatus (photography)
           9 elektrodynamické prístroje na diaľkové ovládanie železničných výhybiek i Pridať
appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer
electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points
           9 magnety* i Pridať
aimants*
magnets*
           9 elektromagnetické cievky i Pridať
bobines d'électro-aimants
electromagnetic coils
           9 prístroje na rozbor vzduchu i Pridať
appareils pour l'analyse de l'air
air analysis apparatus
           9 alarmy i Pridať
instruments d'alarme
alarms*
           9 liehomery i Pridať
alcoomètres
alcoholmeters
           9 alidády i Pridať
alidades à lunettes
alidades
           9 prístroje na rozbor potravín i Pridať
appareils pour l'analyse des aliments
food analysis apparatus
           9 elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie i Pridať
dispositifs électriques d'allumage à distance (mise à feu)
igniting apparatus, electric, for igniting at a distance
           9 štartovacie batérie i Pridať
batteries d'allumage
batteries for lighting
           9 výškomery i Pridať
altimètres
altimeters
           9 ochranné azbestové rukavice i Pridať
gants en amiante pour la protection contre les accidents
asbestos gloves for protection against accidents
           9 ochranné azbestové odevy (proti ohňu) i Pridať
vêtements en amiante pour la protection contre le feu
asbestos clothing for protection against fire
           9 ampérmetre i Pridať
ampèremètres
ammeters
           9 zosilňovače zvuku i Pridať
amplificateurs
amplifiers
           9 zosilňovacie elektrónky i Pridať
tubes amplificateurs
amplifying tubes
           9 anemometre, vetromery i Pridať
anémomètres
anemometers
           9 kalibračné krúžky i Pridať
anneaux à calibrer
calibrating rings
           9 hasiace prístroje i Pridať
extincteurs
fire extinguishers
           9 anódy i Pridať
anodes
anodes
           9 anódové batérie i Pridať
batteries d'anodes
anode batteries
           9 antény i Pridať
antennes
aerials
           9 okuliare proti oslepeniu svetlom i Pridať
lunettes antiéblouissantes
anti-glare glasses
           9 slnečné clony na prilby i Pridať
visières pour casques
visors for helmets
           9 odrušovače (elektrotechnika) i Pridať
dispositifs antiparasites (électricité)
anti-interference devices (electricity)
           9 transformátory (elektrotechnika) i Pridať
transformateurs
transformers (electricity)
           9 apertometre (optika) i Pridať
apertomètres (optique)
apertometers (optics)
           9 stroje na počítanie a triedenie peňazí i Pridať
machines à compter et trier l'argent
money counting and sorting machines
           9 skriňové rozvádzače (elektrotechnika) i Pridať
armoires de distribution (électricité)
distribution boxes (electricity)
           9 geodetické nástroje i Pridať
instruments d'arpentage
surveying instruments
           9 vymeriavacie reťaze (geodetické nástroje) i Pridať
chaînes d'arpenteur
surveying chains
           9 astrofotografické objektívy i Pridať
objectifs pour l'astrophotographie
lenses for astrophotography
           9 elektrónky so žeravou katódou i Pridať
tubes thermoïoniques
thermionic valves
           9 audiovizuálne vyučovacie prístroje i Pridať
appareils d'enseignement audiovisuel
audiovisual teaching apparatus
           9 hudobné mincové ay i Pridať
aes à musique à prépaiement
juke boxes, musical
           9 mincové mechanizmy i Pridať
mécanismes pour appareils à prépaiement
mechanisms for coin-operated apparatus
           9 žetónové mechanizmy i Pridať
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton
mechanisms for counter-operated apparatus
           9 meradlá i Pridať
calibres
calipers
           9 komparátory i Pridať
comparateurs
comparators
           9 požiarne hlásiče i Pridať
avertisseurs d'incendie
fire alarms
           9 aické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách i Pridať
avertisseurs aiques de perte de pression dans les pneus de véhicule
aic indicators of low pressure in vehicle tyres
           9 špeciálne ochranné letecké kombinézy i Pridať
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs
protective suits for aviators
           9 elektrické signalizačné zvončeky i Pridať
timbres avertisseurs électriques
alarm bells, electric
           9 prúty pre prútikárov, virgule i Pridať
baguettes de sourciers
rods for water diviners
           9 záchranné člny i Pridať
radeaux de sauvetage
life-saving rafts
           9 váhy i Pridať
balances
scales
           9 meteorologické balóny i Pridať
ballons météorologiques
meteorological balloons
           9 demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky i Pridať
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques
demagnetizing apparatus for magnetic tapes
           9 magnetofóny i Pridať
enregistreurs à bande magnétique
tape recorders
           9 magnetické pásky i Pridať
bandes (rubans) magnétiques
magnetic tapes
           9 barometre i Pridať
baromètres
barometers
           9 stroje na váženie i Pridať
machines de pesage
weighing machines
           9 mostové váhy i Pridať
bascules (appareils de pesage)
weighbridges
           9 požiarnické palice i Pridať
battes pour incendie
fire beaters
           9 nabíjačky elektrických akumulátorov i Pridať
chargeurs des accumulateurs électriques
chargers for electric accumulators
           9 betatróny (urýchľovače elektrónov) i Pridať
bêtatrons
betatrons
           9 elektronické terminály na výdaj lístkov i Pridať
terminaux électroniques de distribution de tickets
ticket dispensing terminals, electronic
           9 reproduktorové skrinky i Pridať
boîtiers de haut-parleurs
cabinets for loudspeakers
           9 slnečné clony (optika) i Pridať
bonnettes d'approche
close-up lenses
           9 koncovky (elektrotechnika) i Pridať
bornes (électricité)
terminals (electricity)
           9 tlakomery na ventily i Pridať
bouchons indicateurs de pression pour valves
pressure indicator plugs for valves
           9 galvanometre i Pridať
galvanomètres
galvanometers
           9 tlačidlá zvončekov i Pridať
boutons de sonnerie
push buttons for bells
           9 odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika) i Pridať
boîtes de dérivation (électricité)
branch boxes (electricity)
           9 gramofónové prenosky i Pridať
bras acoustiques pour tourne-disques
tone arms for record players
           9 vodováhy i Pridať
niveaux à bulle
spirit levels
           9 kancelárske stroje na dierne štítky i Pridať
machines de bureau à cartes perforées
punched card machines for offices
           9 plášte elektrických káblov i Pridať
gaines pour câbles électriques
sheaths for electric cables
           9 rámčeky na diapozitívy i Pridať
cadres pour diapositives
frames for photographic transparencies
           9 kruhové logaritmické pravítka i Pridať
règles à calcul circulaires
circular slide rules
           9 logaritmické pravítka i Pridať
règles à calcul
slide-rules
    Strana 1 z 9