Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Úvodná stránka

Zoznam tovarov a služieb
» Hľadanie v zozname tovarov a služieb, tvorba vlastného zoznamu
    • V zozname 'NCL(12-2024)' si nájdem vhodné výrazy.
    • Z nájdených výrazov si postupne vytvorím vlastný zoznam TaS.
    • Obsah vlastného zoznamu TaS si uložím do TXT súboru, alebo skopírujem (a vložím do žiadosti o zápis OZ
    do registra).
    Pokračovať...

Overiť vlastné výrazy
» Hromadné overenie výrazov
    • Chcem si overiť správnosť vlastných výrazov prostredníctvom formulára.
    • Neoverené (neplatné) výrazy môžem opraviť doplňujúcim hľadaním.
    • Výsledný zoznam TaS si uložím do TXT súboru, alebo skopírujem (a vložím do žiadosti o zápis OZ do registra).
    Pokračovať...

Zoznam tried
» Hľadanie v zozname tried
    • V zozname tried 'NCL(12-2024)' si nájdem vhodnú triedu.
    • Nájdenú triedu môžem prevziať do zoznamu TaS.
    Pokračovať...

» Zoznam tried s vysvetlivkami
    • Zvolím si konkrétnu triedu.
    • Mám k k dispozícíi informácie k danej triede, čo daná trieda zahŕňa a čo nezahŕňa.
    Pokračovať...

Informácie
» Informácie a kontakty
    • Mám záujem si pozrieť základné informácie o službe el. zoznamu tovarov a služieb.
    • Požiadavku, námet, resp. problém môžem odoslať e-mailom.
    Pokračovať...
 
I n š t r u k c i e

Výber funkcionalít, ktoré táto služba poskytuje.


Po kliknutím na tlačidlo "Pokračovať..." bude zobrazené príslušné okno s požadovanou funkcionalitou.