Zoznam tovarov a služieb Overiť vlastné výrazy Info El. zoznam tovarov a služieb určený pre odbornú verejnosť
Hľadanie v zozname tried (kategórie tovarov a služieb)

Zoznam tried
Trieda
Výber konkrétnych tried (zelené pozadie):Popis triedy (min. prvé 3 znaky)

 
Trieda Popis        Akcia
 
I n š t r u k c i e

Zoznam obsahuje 45 tried spolu s ich popismi.


Pomocou vyhľadávacích kritérií "Trieda" a "Popis triedy" je možné nájsť požadované záznamy.


Zvolenú triedu je možné prevziať do okna "Zoznam tovarov a služieb" na vyhľadanie záznamov podľa danej triedy.